Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Tysk överprövning – inget för små företag

3 maj, 2023

Upphandlingsrättsliga föreningen bjöd in Advokat och Rechtsanwalt Karl Woschnagg

Den 29 mars bjöd Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg in till ett intressant möte. Advokat och Rechtsanwalt Karl Woschnagg från advokatbyrån Heussen i Frankfurt berättade om överprövning av offentliga upphandlingar i Tyskland. Något förvånande var kanske att föredraget hölls på perfekt svenska, vilket fick sin förklaring i att Karl Woschnagg ursprungligen kommer från Ludvika(!)

Förbundsrepubliken Tyskland är en stor ekonomi. Ur upphandlingssynpunkt finner vi
- 16 delstater
- 11.249 kommuner
- Försörjningssektorerna (t ex Deutsche Bahn, Fraport m.fl)
- 30.000 upphandlande enheter
- 2,4 miljoner upphandlingar årligen
- Ett upphandlingsvärde på 400 miljarder Euro (2021), alltså mer än 4000 miljarder kronor, cirka 75 procent av Sveriges hela BNP 2021.

Den formella upphandlingens sex moment ser i princip ut som i Sverge.
Annonsering - (”Ausschreibung”)
Förfrågningsunderlaget skickas ut - (”Ausschreibungsunterlagen”)
Anbud - (”Gebot”)
Upplysningsbrev till anbudsgivare - (”Informationsschreiben”)
Tilldelningsbeslut -  (”Zuschlag”)
Avtal - (”Vertrag”)

När det kommer till kostnaderna för överprövning (Nachprüfung) ser det däremot helt annorlunda ut. En uppställning över avgifter och processkostnader ser ut så här.

Vem betalar om överprövningen är...
- framgångrik: sökanden ersätts sina kostnader

- utan framgång: sökanden måste stå för...
egna kostnader (som i Tyskland alltid inkluderar en egen advokat)
myndighetens kostnader,
domstolens kostnader
motpartens kostnader

Vilka kostnader uppstår?
myndighet: från € 2.500 t o m € 100.000
domstol: enligt taxa (GNotKG),  t ex: anbudsvärde € 500.000: ca. € 11.700
ombud: enligt taxa (RVG) eller enligt överenskommelse, t ex: anbudsvärde € 500.000: ca. € 9.600

Enligt Karl Woschnagg innebär dess siffror i praktiken en startkostnad i överprövningsmål på minst €  20.000, alltså drygt 200.000 kronor.

Under den påföljande frågestunden efter föredraget kunde han också bekräfta att det knappast förekommer över huvud taget att mindre företag vågar satsa på en överprövning i tysk domstol.

I Sverige fick den så kallade Förenklingsutredningen i uppdrag att föreslå hur överprövningar skulle kunna avgiftsbeläggas. Det ledde dock inte till något förslag i den följande regeringspropositionen. I dagarna har Upphandlingsmyndigheten släppt aktuell statistik som visar följande:
Under 2022 kom det in 3.359 överprövningsmål till de allmänna förvaltningsdomstolarna, enligt den nya statistiken. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Antalet mål ökade även i kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. Leverantörer får helt eller delvis bifall i nio procent av de mål som avgörs i förvaltningsrätterna.

Läs mer om statistiken här.