Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Våras det för de regionala nätverken?

23 mars, 2023

Vice ordföranden har ordet

I sitt ordförandebrev strax före jul ägnade ordförande Martin Kruse några rader åt att lyfta frågan om föreningens regionala nätverk. Det har tidigare funnits regionala nätverk på flera håll i landet men dessa har de senaste åren varit inaktiva, högst sannolikt som en följd av pandemin.

De regionala nätverken har drivits av engagerade medlemmar ute i landet som sett ett värde i att kunna samarbeta mer regionalt, inte minst genom att anordna lokala nätverksträffar i form av konferenser i mindre format. Sådana konferenser har genom åren arrangerats i både norr, söder, väst och mitt och nu hoppas vi att dessa mycket uppskattade initiativ kan återupptas. SOI kan hjälpa till med viss administration, som exempelvis hantering av anmälningar, men också genom att bevilja ekonomiska garantier mot förlust om det inte går som tänkt. Styrelsen vill i så fall i god tid se ett program och en kalkyl som vi tycker hänger ihop bra.

Jag vill också slå ett slag för att nätverken inte nödvändigtvis måste vara av geografisk natur. Det går lika bra att ta initiativ till ett nätverk för inköpschefer, upphandlingsjurister eller entreprenadupphandlare för att bara nämna några exempel. Vårt program för erfarenhetsutbyte kan till exempel vara en utmärkt grogrund för olika specialistnätverk.

I en särskild artikel i detta nyhetsbrev berättar Camilla Petersson, styrelsens ansvariga för området regionala nätverk, mer om hur SOI jobbar med detta. Dessutom kan du läsa mer om den möjlighet som erbjuds under mingelkvällen på årskonferensen i Linköping. Under minglet, första kvällen på den kommande årskonferensen, kommer styrelsen att finnas tillgänglig i lokalen för att bolla idéer med er, diskutera möjligheter och stöd. Du behöver inte komma med ett färdigt förslag, utan mötena och samtalen är helt förutsättningslösa.

Apropå årskonferensen så kan jag inte låta bli att nämna att vi av allt att döma ser ut att gå mot ett deltagarrekord. I skrivande stund har vi med råge passerat 900 anmälda deltagare och än finns möjlighet att anmäla sig. Spräcker vi 1000-vallen för första gången i konferensens historia?

Andra roliga nyheter i upphandlingsvärlden står Umeå universitet för. Ni har säkert inte missat att SOI länge velat se mer akademisk utbildning och forskning om offentliga inköp. Detta skulle utöver en generell kompetenshöjning kunna bidra till ökad status för de offentliga inköpen samtidigt som mer forskning skapar underlag till fler faktabaserade beslut. Vi pratar trots allt om affärer för 1/5 av Sveriges BNP och då är det väl rimligt att tycka att den akademiska utbildningen om offentlig upphandling breddas från sitt nuvarande juridikfokus.

Därför är det mycket glädjande att läsa att Umeå universitet till hösten startar en kurs som utgår från det nationalekonomiska perspektivet. Kursen riktar sig till en bred målgrupp, från yrkesverksamma på upphandlar- och leverantörssidan till studenter inom exempelvis ekonomi och juridik som önskar bredda sin kompetens. Från SOI:s håll välkomnar vi detta initiativ och lyfter på hatten för Umeå universitet och professor Sofia Lundberg som är rektor på Handelshögskolan i Umeå. På en annan plats i detta nyhetsbrev kan du läsa mer om utbildningen och även en intervju med Sofia.

Med önskan om en fin avslutning på mars och en glad påsk!

Martin Magnusson

Vice ordförande SOI