Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI årskonferens 2021

17-18 mars samt 10 november

Nu har vi genomfört tre halvdagar fyllda med intressanta föreläsare och spännande insikter. Allt under ledning av vår ordförande Martin Kruse. Temat för årets konferens var ”Digitalt” och vi har samlat några av Sveriges kunnigaste personer

Årets inköpare

Katarina Appelqvist

Inköpschef i Kungsbacka kommun

Årets Inköpare 2021 - En modig inköpare som visar vägen! Med ökat fokus på samverkan internt och externt genom tydligare kommunikation och information. Genom att öka förståelsen för inköp och upphandling har de kunnat öka värdet och möjligheterna för offentlig upphandling samt förståelsen om att man kan använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå uppsatta mål. Under Katarinas ledning lanserades under hösten 2020 en ny utbildningsguide för inköp och ny struktur och information kring upphandling på hemsidan. Ett stort och viktigt arbete, och inte minst en lärandeprocess. Stort Grattis Katarina Appelqvist från Kungsbacka kommun" Årets inköpare utses för att stimulera och belöna upphandlare/inköpare, som under året gjort en uppmärksammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt genom sitt engagemang utvecklat den offentliga upphandlingen. Priset har delats ut sedan 1995 och ger vinnaren ett stipendium på 10 000 kr.

Program

17 mars

18 mars

10 november

13.00–13.05
Välkommen!

Ordförande i Sveriges Offentliga Upphandlare och årets moderator Martin Kruse hälsar välkommen till årskonferensen.

13.05–13.30
Hur ser framtiden för upphandling ut?

Den första oktober 2019 tillträdde Lena Micko som civilminister och är därmed ansvarig för frågor kring offentlig upphandling i regeringen. Vad kan vi förvänta av framtiden inom området?

13.30–13.40
Lansering av SOI:s program för erfarenhetsutbyte

SOI lanserar ett helt nytt koncept med program för erfarenhetsutbyte för att genom ett unikt nätverkande ta del av olika inköpsorganisationers erfarenheter inom olika aktuella områden.

13.40–14.00
VGR - Eskaleringstrappan

Inköpsorganisationer förväntas ta hand om och lösa alla tänkbara situationer som kan uppstå i en leverantörsrelation. Så här hanterar VGR koncerninköp leverantörsrelaterade ärenden. 

14.00–14.15
Paus

14.15–14.45
Digitalisering – hur påverkar det oss?

Internetstiftelsen genomför årligen Sveriges största individundersökning om våra internetvanor: Svenskarna och internet. Under pandemiåret 2020 gjordes en särskild undersökning för att mer i detalj se hur chockdigitaliseringen av Sverige under pandemin påverkade våra onlinevanor. Vilka har börjat e-handla mer? Hur nöjda är vi med videomöten? Vilka tjänster använder vi för att hålla kontakten? Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen, går igenom de viktigaste insikterna från digitaliseringen av Sverige. 

14.45–15.15
Upphandling under Corona

SKL Kommentus Inköpscentral och Region Stockholm delar med sig av erfarenheter och lärdomar om att upphandla under extraordinära situationer.

15.15–15.20
Hälsningar från Visma

15.20–15.45
Onormalt låga anbud, Golvprisdomen och reglerna om ändring i upphandlade avtal – hur ska dessa hanteras tillsammans?

Reglerna är svårtillämpade och öppnar upp för frågor. Ny praxis på området klargör men väcker också nya frågor. Kan upphandlande myndigheter/enheter över huvud taget styra upphandlingarna så att priserna inte blir för låga? Hur kan det i så fall ske? Advokat Anna Ulfsdotter Forssell reder ut frågeställningarna. 

15.45–16.30
Bra är det nya bäst. Verklig motivation och arbetslust

Sprunget ur forskningen kring hållbar motivation utifrån självbestämmandeteorin, tillsammans med sina egna erfarenheter, fokuserar inspiratören Olof Röhlander på ämnena förändring, eget ansvar, hantera press, komma bättre överens med varandras olikheter och hur vi därmed kan få en bra dag – igen.

08.30–08.35
Välkommen till dag två!

Ordförande i Sveriges Offentliga Upphandlare och årets moderator Martin Kruse hälsar välkommen till årskonferensens dag två. 

08.35–09.05
Cirkulär ekonomi

Den nationella upphandlingsstrategin nämner cirkulär upphandling som ett strategiskt verktyg för Sveriges omställning mot en cirkulär ekonomi. Camilla Alfredsson, tf Inköpschef Helsingborgs stad och Katarina Crafoord, Hållbarhetssamordnare Örebro kommun, inspirerar och utvecklar med exempel och diskussion kring ämnet.

09.05–09.35
Innovation med hjälp av Drönare

Hur kan man som organisation bli mer innovativ? Kan man med innovation utveckla hur arbetsuppgifter utförs? Erik Borälv och Nina Widmark, handläggare på Vinnova, ger ett exempel på hur autonoma farkoster kan påverka olika verksamheter, kanske att bli säkrare, få högre kvalité, och öppna upp för fler innovationer på sikt.

09.35–09.40
Hälsningar från Inyett

09.50–10.10
Kategoristyrning – Alvesta

Många funderar på att dra igång med kategoristyrning. På detta föredrag kommer upphandlingschef Johan Johansson att berätta om hur Alvesta kommun gått från tanke till handling och vilka framgångsfaktorer och utmaningar som uppkommer när en kommun ska börja med ett kategoristyrt arbetssätt. Eller är det så enkelt som att bara starta upp ett projekt?

10.10–10.35
Rättsfallsårskrönika

Erik Olsson och Kristian Pedersen från Advokatfirman Kahn Pedersen går igenom de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar.

10.35–10.40
Paus

10.40–11.00
Bloggaren – Marcus Bäckström

Vad menas med digitalisering? Är digitalisering en revolution – en stor, oundviklig process som ska klaras av för att sen kunna säga att man är ”digitaliserad” – eller är det en stegvis evolution? Innebär digitalisering att man använder gamla arbetssätt i nya systemstöd, eller innebär digitalisering att du utvecklar ditt arbetssätt utifrån de möjligheter som den digitala världen erbjuder.

Marcus Bäckström, Årets inköpare 2020 och skribent på upphandlingsbloggen.se, ger sina bästa tips för hur man lyckas med digitalisering av olika delar av upphandlingsprocessen.

11.00–11.20
När drevet går – Sofia Sjöström

Sofia Sjöström arbetar som kommunikationsstrateg på Örebro kommun och har tidigare arbetat på SVT. Hon kommer ge konkreta exempel och tips på när mediadrevet går.

11.20–11.25
Årets inköpare 2021

Styrelsen i SOI utser Årets inköpare för 2021. 

11.25–12.05
Digital succé – Frida Boisen

Häng med på en energifylld, uppdaterad och superinspirerande föreläsning där fd Bonnierchefen Frida Boisen, världsmästaren i sociala medier, delar med sig av konkreta och effektiva tips på hur ni kan boosta era affärer med sociala medier.

12.05–12.15
Nästa års konferens

Sammanfattning av konferensen samt avslut av dagen.

08.30 - 08.35
Välkommen till dag 3

Martin Kruse

08.35 - 09.15
Jobbar ni ihop eller bara samtidigt?

En föreläsning med Hasse Carlsson och  Graphic Recorder Frida Adamsson  som tar med dig på ett äventyr genom Homo Sapiens resa genom tiden, genom känslornas enorma universum och våra möjligheter att samarbeta smartare och mer hållbart. Allt förpackat med värme och humor.

09.15 - 09.35
Möbelcirkeln - en intern återbruksverksamhet

Peter Lundgren, enhetschef på Växjö kommun berättar om deras arbete med återbruk. En möjlighet att inspireras till ökad cirkuläritet

09.35 – 09.40
Paus – bensträckare

09.40 - 10.00
Kompletteringar och förtydliganden av anbud

Är det verkligen förbjudet att låta en anbudsgivare komplettera eller förtydliga sitt anbud med något annat än bara rena stavfel? Det är det intrycket man kan få av att läsa förvaltningsrätternas och kammarrätternas domar. Men vi vill nyansera bilden av praxis och diskutera möjligheten att ha ett annat synsätt på förtydliganden och kompletteringar. Sara-Li Olovsson och Erik Edström går igenom dels juridiken kring förtydliganden och kompletteringar, men även hur Adda Inköpscentral AB hanterar förtydliganden och kompletteringar av anbud i sina upphandlingar. 

10.00 – 10.30
Tredjelandsöverföringar och vad det har för påverkan

Anna Lipkin, Stockholm stad.

I och med att Schrems II – domen kom förra sommaren har förutsättningarna för att använda it-tjänster som levereras av amerikanskt ägda leverantörer förändrats. För att säkerställa att den europeiska personuppgiftslagstiftningen följs behöver sättet att kravställa vid upphandling ta hänsyn till de nya förutsättningarna.

10.40 – 10.50
Martin ringer upp

10.50 – 11.10
E-handel - från 20 anslutna leverantörsavtal till 130 anslutna leverantörsavtal på 1 år

Uppsala kommun

Assal Ashir och Malin Klevebrand berättar om hur Uppsala kommun gått från en modul i ekonomisystemet för e-handel till ett mer användarvänligt system och hur detta har förenklat för verksamheterna.

11.10 - 11.50
Att ta 300 beslut under 90 min utan applåder

Jonas Eriksson har kombinerat sin karriär inom fotbollen med en minst lika framgångsrik karriär som entreprenör, där han i flera branscher har startat, byggt upp, drivit och sedan sålt bolag med stor framgång. Därför kan Jonas på ett personligt sätt berätta om likheterna att skapa ett team på arbetsplatsen och ett team på planen - där det gäller att bli en naturlig ledare, våga ta beslut, sälja in dem samt klara pressen när 22 spelare, 75 000 åskådare och flera hundra miljoner TV tittare tycker han har gjort fel.

11.50 - 12.05
Prisutdelning Anbudspriset

Anbudspriset delas ut av föreningen Anbudspriset till en aktör som genom god dialog med en bransch ställt väl avvägda krav i upphandlingen och på så sätt skapat förutsättningar för en kvalitativ leverans som möter användarnas behov.

12.05 - 12.15
Erfarenhetsutbyte

Summering av Kategoristyrning samt information om vad som är på gång framöver

12.15 - 12.20
Sammanfattning av dagen och vi blickar framåt mot nästa års konferens

Martin Kruse

Programmet för 10 november uppdateras löpande.

Med reservation för att eventuella förändringar i programmet kan komma att ske.

Talare

Lena Micko

Lena Micko

Civilminister, Regeringskansliet

Sveriges Civilminister sedan 2019, Lena Micko, med ansvar för bland annat offentlig upphandling intervjuas av SOI’s ordförande kring hur hon ser på framtiden för offentlig upphandling.

 

Hur ser framtiden för upphandling ut?  Onsdag 17 mars, kl. 13.10–13.35

Ingemar Sesevic och Anders Olsson Ingemar Sesevic och Anders Olsson

Ingemar Sesevic och Anders Olsson

Koncerninköp, Västra Götalandsregionen

VGR – Eskaleringstrappan – Onsdag 17 mars, kl. 13.45–14.05

Måns Jonasson

Måns Jonasson

Internetexpert, Internetstiftelsen

Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen, initiativtagare till bland annat Sveriges första helt digitala museuminternetmuseum.se, och presentatör för Sveriges största undersökning av internetvanor: Svenskarna och internet.

 

Digitalisering – hur påverkar det oss? – Onsdag 17 mars, kl. 14.15–14.45. 

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat, Advokatfirman Ulfsdotter

Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Ulfsdotter, Stockholm har arbetat inom det upphandlingsrättsliga området i mer än 20 år. Hon är en känd deltagare och talare på SOI:s årskonferenser. Anna Ulfsdotter Forssell är rankad som en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling och har sju gånger utsetts till en av de mest framstående juristerna inom Government Contracts  i världen (Who’s who legal).

 

Onormalt låga anbud, Golvprisdomen och reglerna om ändring i upphandlade avtal – hur ska dessa hanteras tillsammans? – Onsdag 17 mars, kl. 15.25–15.45

Olof Röhlander

Olof Röhlander

Inspiratör

Olof Röhlander är en av Sveriges främsta inspiratörer och har tilldelats hela sex talarpriser. Han är författare till fem böcker varav den senaste, ”Motivationsrevolutionen”, släpptes i november 2020. Olof har en smittande positiv energi och kan på ett pedagogiskt och intressant vis ge både klokskaper, skratt, verktyg och insikter om hur vi skapar hållbar motivation, både som människor, medarbetare och ledare.

 

Bra är det nya bäst. Verklig motivation och arbetslust. – Onsdag, kl. 15.45–16.30

Katarina Crafoord

Katarina Crafoord

Hållbarhetssamordnare, Örebro kommun

Cirkulär ekonomi – Torsdag 18 mars, kl. 08.35–09.20

Camilla Alfredsson

Camilla Alfredsson

tf inköpschef, Helsingborgs kommun

Cirkulär ekonomi – Torsdag 18 mars, kl. 08.35–09.20

Nina Widmark

Nina Widmark

Handläggare, Vinnova

Innovation med hjälp av Drönare – Torsdag 18 mars, kl. 09.20–09.40

Erik Borälv

Erik Borälv

Handläggare, Vinnova

Innovation med hjälp av Drönare – Torsdag 18 mars, kl. 09.20–09.40

Johan Johansson

Johan Johansson

Upphandlingschef, Alvesta kommun

Johan är utbildad civilekonom inriktad mot affärsutveckling. Han har arbetat med upphandlingsfrågor de senaste 15 åren varav de sista 5 åren som upphandlingschef i Alvesta kommun.

 

Kategoristyrning från tanke till handling – Torsdag 18 mars, kl. 09.50–10.10

Erik Olsson

Erik Olsson

Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Olsson är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling, medförfattare till Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF och en uppskattad föreläsare.

 

Rättsfallsårskrönika – Torsdag 18 mars, kl. 10.10–10.35 

Kristian Pedersen

Kristian Pedersen

Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Kristian Pedersen är en av Sveriges mest erkända juridiska experter inom offentlig upphandling. Kristian är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder.

 

Rättsfallsårskrönika – Torsdag 18 mars, kl. 10.10–10.35

Marcus Bäckström

Marcus Bäckström

Upphandlingsstrateg, Simrishamns kommun

Årets Inköpare 2020 och skribent på upphandlingsbloggen.se, ger sina bästa tips för hur man lyckas med digitalisering av olika delar av upphandlingsprocessen.

 

Bloggaren Marcus Bäckström – Torsdag 18 mars, kl. 10.40–11:00 

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Kommunikationsstrateg, Örebro kommun

Sofia Sjöström arbetar som kommunikationsstrateg på Örebro kommun och har tidigare arbetat på SVT. Hon kommer ge konkreta exempel och tips på när mediadrevet går.

 

När drevet går – Torsdag 18 mars, kl. 11.00–11.15 

Frida Boisen

Frida Boisen

Journalist, programledare och föreläsare

Frida är världsmästare på sociala medier och tilldelades första pris för Best use of social media på tidningsvärldens Oscarsgala, INMA Awards i San Francisco.

 

Digital succé – Torsdag 18 mars, kl. 11.20–12.05

Hasse Carlsson och Frida Adamsson Hasse Carlsson och Frida Adamsson

Hasse Carlsson och Frida Adamsson

Hasse Carlsson har föreläst i över ett decennium och har haft ett brinnande intresse för människor så länge han kan minnas. Hasse Carlsson är föreläsare, inspiratör, musiker och författare till boken ”Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt?”

 

Hela föreläsningen kommer illustreras live av Graphic Recorder Frida Adamsson.

 

Jobbar ni ihop eller bara samtidigt? – Onsdagen 10 november, kl 08.35-09.15.

Peter Lundgren

Peter Lundgren

Enhetschef på Växjö kommun

Möbelcirkeln - en intern återbruksverksamhet - Onsdag 10 november, kl 09.15–09.35.

Sara-Li Olovsson och Erik Edström Sara-Li Olovsson och Erik Edström

Sara-Li Olovsson och Erik Edström

Adda Inköpscentral AB

Kompletteringar och förtydliganden av anbud - Onsdag 10 november, kl 09.40-10.00

Anna Lipkin

Anna Lipkin

Stockholm stad

Tredjelandsöverföringar och vad det har för påverkan - Onsdag 10 november, kl 10.00–10.30 .

Assal Ashir och Malin Klevebrand Assal Ashir och Malin Klevebrand

Assal Ashir och Malin Klevebrand

Uppsala kommun

E-handel - från 20 anslutna leverantörsavtal till 130 anslutna leverantörsavtal på 1 år - Onsdag 10 november, kl 10.50–11.10.

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

fd Fotbollsdomare och Affärsman

En av våra mest erfarna fotbollsdomare, både på svensk och internationell nivå som inte bara vet hur det är att vara chef över Messi, Zlatan och Ronaldo, men också är en framgångsrik affärsman.

 

Att ta 300 beslut under 90 min utan applåder – 10 november, kl 11.10-11.50.