Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017

Årets konferens är över och vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande!

Nedan hittar du bilder och presentationsmaterial från konferensen.

Årets inköpare

Ann-Heléne Klasson

Halmstads Fastighets AB

Med kunskap och kreativitet har Ann-Heléne Klasson visat möjligheterna med nytänkande lösningar inom regelverkets ramar. Hon visar på ett hållbart strategiskt tankesätt med metoder som inkluderar och gynnar hela inköpsprocessen för såväl köpare som säljare. Med fokus på socialt ansvar, funktion och kvalité har Ann-Heléne Klasson med en positiv, ödmjuk inställning både utmanat och utvecklat Halmstads Fastighets AB:s upphandlingsarbete. Ann-Heléne Klasson är välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets inköpare 2017.

Bilder

Program

Måndag 24 april

Tisdag 25 april

Onsdag 26 april

11.30 - 13.00
Registrering och lunch

Mingellunch. Lunchen äts allteftersom deltagarna anländer. 

13.00 - 13.20
Välkommen!

SOI:s ordförande Emma Breheim och årets moderator Gabriella Ahlström hälsar välkommen till årskonferensen.

13.20 – 14.00
Hur möter vi Media?

Paul Ronge delar med sig av tips och tricks om hur man hanterar mediakontakter.

14.00 – 14.40
Hur lyckas man med effektiv omvärldsbevakning?

Kjell Lindström, Noden AB berättar hur man arbetar effektivt och strukturerat med omvärldsbevakning.

14.45 – 15:15
Kaffe och besök hos utställare

15.15 – 16.15
Parallella seminarier

A. Workshop
Medieträning med Paul Ronge.

B. Workshop
Omvärldsbevakning med Kjell Lindström

C. Krav på förnybart drivmedel och hur man följer upp
Joakim Elvius från SMP berättar hur man gör.

D. Nya LOU och ändringar av kontrakt – vad gäller i praktiken efter den 1 januari 2017?
Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg från Delphi vägleder oss.

E. Följ med på vår resa i Umeå kommun
Gabrielle Eriksson Umeå kommun, projektledare för projektet Effektiva inköp berättar om resan mot en kommungemensam Inköpsprocess.

16.30 – 17.00
Gävle kommun presenterar sig.

17.00 – 17.30
Frukt och besök hos utställare

17.30 – 18.00
Securitas löfte inför den offentliga affären.

Säkerhets- och bevakningsbranschen hör till de branscher där överprövningar är som vanligast och begärs i över 50 procent av upphandlingarna. Därför väckte det berättigad uppmärksamhet då dokumentet ”Securitas löfte inför den offentliga affären” släpptes under förra året. Hör Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas, om bakgrunden till löftet och hur det mottagits av kunder och konkurrenter.

18.00 – 19.00
Att leda kreativa processer!

Jonas Michanek, NEW, lär oss hur man får till kreativa möten.

19.00
Avslutning av dag 1 och mingel i utställningen

Mingeltallrik och dryck hos utställarna.

08.30 - 09.30
Årsmöte

09.30 - 10.00
Kaffe och besök hos utställare

10.00 - 10.50
Parallella seminarier

A. Innovationsupphandling – varför fungerar det ibland men ofta inte?
Max Rolfstam reder ut vad som krävs för en lyckad innovationsupphandling.

B. Goda affärer för skiftande leverantörsmarknader
Ann-Sofie Lillberg och David Moheim från FMV berättar hur inköpsfunktionen utvecklat metoder för att matcha en differentierad leverantörsmarknad och tillvarata affärsmöjligheter även i monopolsituationer.

C. Måste man vara ett geni för att kunna häva ett avtal?
Ziyene Melki vid Malmö Stad, vinnare av genikampen i SVT, berättar om hur Malmö stad hanterat bristande kvalitet i tjänsten som utförts av en städleverantör. Uppföljning, hävning av avtal och förkastande av anbud pga bristande yrkesskicklighet är några av händelserna. Vi får ta del av Malmö stads erfarenhet och lärdomar av en intressant och händelserik process.

D. Seminarium, spendanalys i praktiken
Helena Brynolfsson, ProSourcia

11.00 – 11.10
Inledning dag 2

Gabriella Ahlström hälsar välkommen!

11.10 – 12.00
Samverkan med den idéburna sektorn och framväxten av idéburna-offentliga partnerskap (IOP)

Lars Bryntesson, tidigare bl a ansvarig för statliga utredningar om social ekonomi, idag departementsråd vid Finansdepartementet.

12.00 – 13.00
Mingellunch i Konserthuset

13.00 – 13.40
Förändringsarbete, sen bryter helvetet lös!

Vad är det som gör att förändring upplevs som tungt? Kan förändring vara lätt? Hur samverkar vi med andra för att ge bästa möjliga förutsättningar för förändring? Johan Grip från Gaia vägleder oss.

13.40 – 14.20
Hur beställer man en bra ljudmiljö?

Människans hörsel fungerar bäst utomhus. Idag spenderar vi ca 90% av vår tid ”inte utomhus”. Jonas Christensson berättar om hur konstiga inomhusljud påverkar människor och vad vi behöver tänka på när vi ska upphandla en bra ljudmiljö.

14.20 – 14.50
Kaffe och besök hos utställare

14.50 – 15.30
Mellanhänder – rätt eller fel?

Ann Fryksdahl Konkurrensverket och Ulrika Sjöholm Upphandlingsmyndigheten presenterar sin rapport och svarar på frågor.

15.30 – 16.30
Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt!

Pär Holmgren, meteorolog känd från TV, beskriver de utmaningar vi står inför och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning.

16.30
Slut för dagen

18.45
Välkomstdrink och mingel i Gasklockorna

19.15
Till bords

Prisutdelning Årets inköpare. Underhållning.

08.15 - 9.00
Parallella seminarier

A. Hur står det till med kycklingarna i Thailand?
Peter Nohrstedt hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus och Pauline Göthberg, nationell samordnare vid Landstingens kansli för hållbar upphandling presenterar en rapport om uppföljning av uppfödningen av kycklingar i Thailand.

B. 10 i topp frågor till Upphandlingsmyndigheten
Petter Florwald och Mattias Ljungqvist från Upphandlingsmyndigheten berättar.

C. Akademiska hus - från privat inköp till upphandlande myndighet.
Våren 2016 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. Då påbörjades ett förändringsarbete för att anpassa upphandlingsprocessen efter den nya verkligheten. Ulf Däversjö, inköpsdirektör på Akademiska hus, berättar om arbetet.

D. Samarbete eller kartell?
Allt samarbete är inte tillåtet, när blir ett samarbete mellan leverantörer en olaglig kartell? Tove Kockum från Konkurrensverket reder ut begreppen.

09.15 - 10.00
Implementering av Regeringens nationella upphandlingsstrategi och kommande lagstiftningspaket

Ardalan Shekarabi, civilminister, presenterar hur implementeringen av regeringens nationella upphandlingsstrategi fortgår och berättar om kommande lagstiftningspaket. Presentationen följs av ett samtal som leds av moderator Gabriella Ahlström.

10.00 – 10.30
Kaffe och besök hos utställare

10.30 – 11.00
Parallella seminarier

A. Växjö kommun, upphandling av skolverksamhetssystem
Ellen Bringevik, Växjö kommun berättar om hur man genom konkurrenspräglad dialog upphandlat skolverksamhetssystem.

B. ESPD
Hur jobbar man med det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet? Praktiska exempel förevisas av Jörgen Carlsson och Janina Reitz från Ålands landskapsregering.

C. Konkurrens, den sjätte upphandlingsrättsliga principen?
Från och med den 1 januari gäller det att en upphandling inte får utformas ”i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer missgynnas på ett otillbörligt sätt”. Är detta den sjätte upphandlingsrättsliga principen och vad innebär egentligen ”i syfte att begränsa konkurrensen”? Robert Moldén, som i december 2016 la fram sin licentiatavhandling om konkurrensens roll inom offentlig upphandling, guidar oss genom ämnet.

D. Helsingborgs stad – styr upp din direktupphandling!
Johan Svensson från Helsingborgs stad berättar om hur man organiserat och utbildat direktupphandlare ute i verksamheterna.

E. Skellefteå kommun – upphandling, anläggningsarbeten med konkurrenspräglad dialog
Lars Pettersson, verksamhetschef, gata- park, Skellefteå kommun.

11.15 – 12.00
LCA – Life Cycle Assessment, vad är det, och hur gör man?

Johanna Berlin Chef för Energi- och Miljösystemanalys på RISE - Research Institutes of Sweden berättar om hur man använder Livscykelanalys.

12.00 – 12.15
Avslutning

Konferensen avslutas och ort för årskonferensen 2018 avslöjas.

12.15
Lunch

Med reservation för att förändringar i programmet kan komma att ske.

Talare

Emma Breheim

Emma Breheim

Ordförande i SOI

Gabriella Ahlström

Gabriella Ahlström

Moderator

Gabriella Ahlström är en erfaren moderator med en bakgrund som kultur- och samhällsjournalist, bland annat på Dagens Nyheter och Sveriges Radio och är dessutom känd bland annat från radioprogrammet "Spanarna" i radions P1 där hon sedan länge ingår i den fasta panelen.

Ardalan Shekarabi

Ardalan Shekarabi

Civilminister

Ministern som brinner för upphandling berättar om kommande lagstiftningspaket och ger en presentation av hur implementeringen av regeringens nationella upphandlingsstrategi fortgår. Presentationen följs av ett samtal som leds av moderator Gabriella Ahlström.

Paul Ronge

Paul Ronge

Medierådgivare

Hur möter vi media? Paul Ronge delar med sig av tips och tricks om hur man hanterar mediakontakter.

Pär Holmgren

Pär Holmgren

Naturskadespecialist och f.d. SVT-meteorolog

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt! Pär Holmgren, meteorolog känd från TV, beskriver de utmaningar vi står inför och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i en hållbar riktning.

Max Rolfstam

Max Rolfstam

Docent, Aalborg Universitet

Innovationsupphandling - varför fungerar det ibland men ofta inte? Max Rolfstam reder ut vad som krävs för en lyckad innovationsupphandling.

Johanna Berlin

Johanna Berlin

Chef för Energi- och Miljösystemanalys, RISE - Research Institutes of Sweden

Life Cycle Assessment, vad är det, och hur gör man? Johanna Berlin berättar om hur man använder Livscykelanalys.

Ann Fryksdahl och Ulrika Sjöholm Ann Fryksdahl och Ulrika Sjöholm

Ann Fryksdahl och Ulrika Sjöholm

Enhetschef Konkurensverket / Upphandlingsmyndigheten

Mellanhänder i upphandling – rätt eller fel? Ann Fryksdahl och Ulrika Sjöholm presenterar sin högaktuella rapport och svarar på frågor.

Ulf Däversjö

Ulf Däversjö

Inköpschef, Akademiska hus

Våren 2016 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet. I samma stund påbörjades ett förändringsarbete för att anpassa upphandlingsprocessen efter den nya verkligheten. Ulf Däversjö berättar mer om resan från privat inköp till upphandlande myndighet.

Kjell Lindström

Kjell Lindström

Trendspanare och författare, Noden AB

Kjell Lindström berättar hur man arbetar effektivt och strukturerat med omvärldsbevakning.

Helena Brynolfsson

Helena Brynolfsson

Inköps- och managementkonsult, ProSourcia

Vad är en spendanalys och hur använder jag den i praktiken? Helena Brynolfsson berättar mer.

Jon Radefalk

Jon Radefalk

Strategisk affärsutvecklare, Securitas

Säkerhets- och bevakningsbranschen hör till de branscher där överprövningar är som vanligast och begärs i över 50 procent av upphandlingarna. Därför väckte det berättigad uppmärksamhet då dokumentet ”Securitas löfte inför den offentliga affären” släpptes under förra året. Hör Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas, om bakgrunden till löftet och hur det mottagits av kunder och konkurrenter.

Jonas Michanek

Jonas Michanek

Serieentreprenör, NEW

Jonas Michanek, författare till boken Idéagenten, har jobbat med utvecklande möten och dess psykiska och fysiska design i drygt femton år. Hör honom berätta om hur man får till kreativa möten.

Lars Bryntesson

Lars Bryntesson

Departementsråd, Regeringskansliet

Lars Bryntesson, tidigare bl.a. ansvarig för statliga utredningar om social ekonomi, idag departementsråd vid Finansdepartementet, berättar om samverkan med den idéburna sektorn och framväxten av idéburna-offentliga partnerskap (IOP).

Petter Florwald och Mattias Ljungqvist Petter Florwald och Mattias Ljungqvist

Petter Florwald och Mattias Ljungqvist

Upphandlingsmyndigheten

10 i topp frågor till Upphandlingsmyndigheten. Petter Florwald och Mattias Ljungqvist presenterar vanliga frågor och kloka svar.

Jonas Christensson

Jonas Christensson

Konceptutvecklare, Ecophon

Hur beställer man en bra ljudmiljö? Människans hörsel fungerar bäst utomhus. Idag spenderar vi ca 90% av vår tid ”inte utomhus”. Jonas Christensson berättar om hur konstiga inomhusljud påverkar människor och vad vi behöver tänka på när vi ska upphandla en bra ljudmiljö.

Pauline Göthberg och Peter Nohrstedt Pauline Göthberg och Peter Nohrstedt

Pauline Göthberg och Peter Nohrstedt

Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus / Nationell samordnare, landstingens kansli för hållbar upphandling

Hur står det till med kycklingarna i Thailand? Peter Nohrstedt och Pauline Göthberg presenterar en rapport om uppföljning av uppfödningen av kycklingar i Thailand.

Johan Grip

Johan Grip

Konsult och partner, Gaia Leadership

Vad är det som gör att förändring upplevs som tungt? Kan förändring vara lätt? Hur samverkar vi med andra för att ge bästa möjliga förutsättningar för förändring? Johan Grip från Gaia vägleder oss.

Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg

Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg

Advokat och partner, Delphi / Associate, Delphi

Nya LOU och ändringar av kontrakt – vad gäller i praktiken efter den 1 januari 2017? Anna Ulfsdotter Forssell och Martin Bogg vägleder oss.

Joakim Elvius

Joakim Elvius

Certifierare, Svensk maskinprovning

Joakim Elvius berättar om hur man ställer krav på förnybart drivmedel och hur man sedan följer upp att ställda krav uppfylls

Robert Moldén

Robert Moldén

EU-advokat och partner, Front advokater

Från och med den 1 januari gäller det att en upphandling inte får utformas ”i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer missgynnas på ett otillbörligt sätt”. Är detta den sjätte upphandlingsrättsliga principen och vad innebär egentligen ”i syfte att begränsa konkurrensen”? Robert Moldén, som i december 2016 la fram sin licentiatavhandling om konkurrensens roll inom offentlig upphandling, guidar oss genom ämnet.

Ellen Bringevik

Ellen Bringevik

Upphandlare, Växjö kommun

Ellen Bringevik, Växjö kommun, berättar om hur man genom konkurrenspräglad dialog upphandlat skolverksamhetssystem.

Ziyene Melki

Ziyene Melki

Upphandlare/geni, Malmö stad

Ziyene Melki vid Malmö Stad, vinnare av genikampen i SVT, berättar om hur Malmö stad hanterat bristande kvalitet i tjänsten som utförts av en städleverantör. Uppföljning, hävning av avtal och förkastande av anbud p.g.a. bristande yrkesskicklighet är några av händelserna. Vi får ta del av Malmö stads erfarenhet och lärdomar av en intressant och händelserik process.

Johan Svensson

Johan Svensson

Verksamhetsutvecklare, Helsingborgs stad

Styr upp din direktupphandling! Johan Svensson från Helsingborgs stad berättar om hur man organiserat och utbildat direktupphandlare ute i verksamheterna.

Gabrielle Eriksson

Gabrielle Eriksson

Verksamhetsutvecklare, Umeå kommun

Gabrielle Eriksson, projektledare för projektet Effektiva inköp, berättar om resan mot en kommungemensam inköpsprocess i Umeå kommun.

Lars Pettersson

Lars Pettersson

Verksamhetschef, gata-park, Skellefteå kommun

Konkurrenspräglad dialog vid upphandling av anläggningsarbeten.

Janina Reitz och Jörgen Carlsson Janina Reitz och Jörgen Carlsson

Janina Reitz och Jörgen Carlsson

Upphandlingsjurist, Ålands landskapsregering / Upphandlare, Ålands landskapsregering

Hur jobbar man med det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD? Praktiska exempel förevisas av Jörgen Carlsson och Janina Reitz från Ålands landskapsregering.

Ann-Sofie Lillberg och David Moheim Ann-Sofie Lillberg och David Moheim

Ann-Sofie Lillberg och David Moheim

Chef affärsstrategi & metodstöd, FMV / Projektledare, FMV

Ann-Sofie Lillberg och David Moheim berättar hur inköpsfunktionen på Försvarets materielverk utvecklat metoder för att matcha en differentierad leverantörsmarknad och tillvarata affärsmöjligheter även i monopolsituationer.

Tove Kockum

Tove Kockum

Biträdande enhetschef, enheten för karteller och förvärv, Konkurrensverket

Allt samarbete är inte tillåtet, när blir ett samarbete mellan leverantörer en olaglig kartell? Tove Kockum från Konkurrensverket reder ut begreppen.