Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

 • Sveriges Offentliga Inköpare
 • c/o Föreningshuset Sedab AB
 • Lumaparksvägen 7
 • 120 31 Stockholm
 • soi@soi.se

Telefon

 • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

 • 887500-9584

SOI Årskonferens 2022

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) hälsar dig välkommen till vår årskonferens 2022 – konferensen för och av oss som arbetar med offentliga inköp

SOI Årskonferens 29-31 mars 2022 i Luleå!

Årets inköpare

Elin Willén

Strategisk inköpare på Sjöfartsverket

Elin Willén har med fast hand på rodret och stadig blick på målet navigerat genom alla de blindskär avancerade upphandlingar kan bjuda på. Med stort tålamod, färdigheter i förhandlingsteknik - både externt och internt - ödmjukhet och en övertygelse utöver det vanliga har hon rott upphandling av nytt affärssystem för Sjöfartsverket i land. Att hon dessutom är lyhörd och har en förmåga att föra dialog med leverantörer för att skapa ökad förståelse och tydligt fokus på Sjöfartsverkets behov gör att Elin Willén är välförtjänt mottagare av utmärkelsen årets inköpare 2022.

Presentationer

Program

Mer info kommer

29 mars

30 mars

31 mars

11:30-13:00
Registrering och Lunch

13:00-13:20
Välkommen – Moderator Magnus Hedberg och Martin Kruse hälsar välkommen

13:20-14:00
När världen blir hybrid

Snart är pandemin över – men inte distansarbete. Vi är på väg in i en tid där några kommer att vara på kontoret och andra jobbar hemifrån. Vilka utmaningar får vi då, och finns det några särskilda tips på hur vi leder riktigt bra hybridmöten?

Antoni Lacinai är kommunikationsexperten som under 2021 gjort undersökningar i hybridledarskap och ska guida oss genom hybridvärldens nya domäner.

14:00-14:05
Pausaktivitet

14:05-14:25
Nya civilministern

14:25-15:05
Att upphandla i kris – paneldebatt

Niklas Kling från MSB, Henrik Grönberg från UHM, Ann Eva Askensten från Region Stockholm och Åsa Edman från Adda.

15:05-15:35
Kaffepaus mingel med utställarna

15:35-16:15
Digitalisering för ett hållbart samhälle

Digitaliseringen förändrar samhället på bred front och snabbar upp många processer och förenklar i vardagen. Nästa steg i utvecklingen är att företeelser i den fysiska världen kombineras med den virtuella. Genom att vi kan hålla kontakt och uppleva saker tillsammans med alla sinnen, kan exempelvis miljöpåverkan minska då behovet av att resa minskar. Föredraget behandlar aktuell forskning inom området och kombinerar en kortare historisk återblick med en framtidsspaning.

Föreläsare: Karl Andersson, Luleå Universitet

16:15-17:00
Samtal om rättsfallsåret– Erik och Kristian pratar igenom de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar under året som gått

Föreläsare: Erik Olsson, Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen och Kristian Pedersen, Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen.

17:00-17:30
Kaffe, frukt och besök hos utställarna

17:30-18:15
Hur överlever vi en kris?

Hur överlever man en zombieapokalyps? Föreläsaren, författaren och folkbildaren Herman Geijer berättar hur du överlever en oväntad katastrofsituation och hur du bäst förbereder dig. Han är zombieöverlevnadsexperten som med humor och allvar använder zombier som metafor för att beskriva kriser och katastrofer. I dagens samhälle finns en stor fascination för apokalypsen och många har själva funderat på vad de skulle göra om en sådan katastrof inträffade. Geijer lyfter fram vetenskapliga bevis på vilka egenskaper och förmågor som gör oss bäst rustade för en oviss framtid med katastrofer orsakade av klimatförändringar, pandemier, krig eller zombier.

18:15-18:45
Lokala gruppens punkt

18:45
Nätverkande och mingel

08:30-09:30
Årsmöte

09:30-10:00
Fika och besök hos utställarna

10:00-10:05
Presentation av nya styrelsen

10:05-10:35
Paneldebatt Livsmedel

Anita Lundström, Naturvårdsverket, Hans Svensson, Upphandlingssamordnare på Härjedalens kommun och Marie Johansson, upphandlare på Karlstads kommun, debatterar om hur offentliga myndigheter kan upphandla närproducerade livsmedel och hur det kan påverka till en mer hållbar produktion.

10:35-11:10
Skellefteå växer – från stagnation till expansion

De globala omställningsbehoven skapar ny industri och samhällsutveckling som utmanar det offentliga i planering, upphandling och genomförande. 

Föreläsare från Skellefteå Kommun: Lars Hedqvist, Planeringschef och Anders Blom, Inköpschef

11:10-11:15
Pausaktivitet

11:15-12:00
Förändring

Helena Backlund Wasling föreläser om förändring – hur påverkas vi?

 • Hur reagerar vår hjärna när livet plötsligt ändras och vi måste tänka om?
 • Varför reagerar våra hjärnor som de gör under en omorganisation på arbetsplatsen?
 • Vad händer i vårt nervsystem när digitaliseringen utvecklas i en fart som gör att vi inte hänger med?
 • Lär dig förstå varför vi reagerar som vi gör så blir arbetet mycket enklare.
12:00-13:00
Lunch

13:00-13:35
Parallellseminarium

A: Kategoristyrning inom offentlig upphandling - ursprung och framtid

Kategoristyrning ses som ett nytt strategiskt verktyg för att förbättra offentlig upphandling. I och med ökade krav på offentlig upphandling och inte minst vad gäller att driva på mot ökad hållbarhet kan kategoristyrning vara ett koncept att hantera den komplexitet som detta medför. Men vad säger forskningen om kategoristyrning? Varifrån kommer metoden och hur har den utvecklats? Varför kan det vara ett bra verktyg och vilka effekter kan man få? Vilka olika typer av förhållningssätt till kategoristyrning finns, och finns det olika sätt att definiera vad som utgör en kategori? 

Föreläsare: Jakob Rehme, Professor Industriell Ekonomi, Föreståndare CBMI (Centre for Business Model Innovation), Linköpings Universitet.

Lokal: Stora Salen


B: Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet

Offentliga aktörer står inför ökade krav på strukturerad delning av offentliga data och information, bl.a. baserat på Sveriges nya datastrategi och förslaget om ny öppna data lag. För att stötta utvecklingen mot ett mer datadrivet samhälle har Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, e-Sam och projektet NSÖD,  tagit fram föreslag på rekommendationer för upphandlingsfasen i syfte att förenkla och möjliggöra datadelning redan från början. Syftet är att skapa bättre möjligheter för offentliga aktörer att bygga upp kostnadseffektiva och värdeskapande processer för datadelning, samt att minska utmaningar med inlåsningseffekter relaterade till datahantering. Välkommen på ett intro till rekommendationerna!

Föreläsare: Josefin Lassinantti från DIGG - Myndigheten för digital förvaltning.

Lokal: Världsarvet

C: Entrepenadjuridik – Partnering ”när, varför, hur?”

Vilka projekt lämpar sig för partnering och hur dessa kan upphandlas sett både till entreprenadkontraktets upplägg och till utvärderingen av upphandlingen.

Föreläsare: Johanna Hellström, Advokat Foyen Advokatfirma

Lokal: Lilla Salen

13:35-13:45
Förflyttning

13:45-14:20
Parallellseminarium

A: Hur bedöms och synliggörs effekterna av ett kategoristyrt inköpsarbete.

Hur kan effekterna av ett kategoristyrt inköpsarbete bedömas och synliggöras på ett enhetligt sätt? Robert Nilsson redogör för den modell Stockholm stad använder för att stegvis påvisa de mjuka och hårda effekter som det kategoristyrda inköpsarbetet medför.

Föreläsare: Robert Nilsson, Stockholms stad.

Lokal: Lilla Salen

B: Prisjusteringar och indexuppräkningar i praktiken. Erfarenheter från Uppsala kommun.

Hur reglerar man prisjusteringar i avtal på bästa sätt? Per Johansson och Alf Hemlin berättar om hur Uppsala kommun strukturerade upp användningen av prisjusteringsklausuler i avtal och hur detta har förenklat för upphandlare.

Lokal: Stora Salen

C: Hållbar upphandling – ett strategiskt och systematiskt arbetssätt.

Lena Mårdh berättar om hur Huddinge kommuns upphandlingssektion och Upphandling Södertörn främjar hållbar utveckling genom goda och hållbara affärer där upphandlingsverksamheterna arbetar strategiskt för att nå gemensamma mål. Genom medvetna val och ställningstaganden inför affärerna ställer de proportionerliga och kostandsrelevanta hållbarhetskrav, så att hållbarhetskraven blir som vilka andra krav som helst.

Kom och lyssna på deras systematiska arbetssätt med hållbar upphandling för att bidra till att nå de allt mer tydligare politiska visionerna och en bättre framtid.

Föreläsare: Lena Mårdh, Hållbarhetsstrateg för Upphandling Södertörn och Huddinge kommun

Lokal: Världsarvet

14:20-14:30
Förflyttning

14:30-15:05
Parallellseminarium

A: Branschdialog - en möjlighet att utveckla verksamheten.

Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef Uppsala kommun föreläser om hur Branschdialog kan ge möjlighet till utveckling i strategiska frågor såväl för den egna verksamheten men även för leverantörerna.

Lokal: Stora Salen

B: Kategoristyrning och lättare att göra rätt– små och stora steg mot en ändamålsenlig inköpsorganisation för framtidens Luleå

Luleå ska växa till en hållbar och attraktiv kommun med Sveriges bästa service. Inköp är ett av ledningens viktigaste verktyg för att nå de politiska målen och för att driva på samhällsutvecklingen.

Emma och Sabina berättar om de steg Luleå tar för att möjliggöra sänkta kostnader, innovation och hållbar utveckling. Små och stora steg som ska leda till mer tillsammansskapande, mer handlingsutrymme och mer tillit genom att jobba kategoristyrt och att utforska det agila.

Föreläsare: Emma Breheim och Sabina Nilsson.

Lokal: Lilla Salen


C: Handla jämställt - ställ krav i upphandling

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnors och mäns villkor och behov. Att ställa jämställdhetskrav på leverantörer, varor, tjänster och byggentreprenader är därför en viktig del i offentlig upphandling.

Föreläsare: Ellionor Triay Strömvall, UHM och Magnus Jacobsson, SKR.

Lokal: Världsarvet

15:05-15:35
Fika och besök hos utställarna

15:35-16:20
Kommunikation som metod för bättre affärer

De legala möjligheterna till dialog och förhandling är stora, inte minst vad gäller nya 19 kap. Men vilken roll spelar egentligen kommunikationen, eller mötet, mellan köpare och leverantör oavsett fas i upphandlingen för slutresultatet i affären? Under seminariet går Björn Bergström och ytterligare en person (namn uppdateras) igenom dialogens och förhandlingens olika aspekter utifrån praktiska exempel.

Föreläsare: Björn Bergstöm, advokat Ramberg law

16:20-17:05
Inspirationsföreläsare - Sårbar & Superstark

Inspirationsföreläsaren blir Mia Thörnblom

17:05
Avslutning och sammanfattning.

Praktisk info om kvällen. Mingelfotografering vid entrén mm

8:30-9:05
Parallellseminarium

A: Upphandlingsskadeavgift – så här fungerar det och så hanterar du det!

Hur initieras en ansökan om upphandlingsskadeavgift och hur går processen till? Under detta pass kommer advokaten Anna Ulfsdotter Forssell och biträdande juristen Elin Nilsson, båda från Advokatfirman Ulfsdotter/Ulfsdotter Law, att gå igenom vad som är viktigt att tänka på och hur en upphandlande myndighet eller enhet bäst kan och bör försvara sig i ett upphandlingsskadeavgiftsmål. Passet kommer endast att handla om Konkurrensverkets frivilliga ansökan om upphandlingsskadeavgift (se 21 kap. 1 § 3 punkten LOU), dvs. när Konkurrensverket påstår att en upphandlande myndighet eller enhet har gjort sig skyldig till en s.k. otillåten direktupphandling.

Föreläsare: advokaten Anna Ulfsdotter Forssell och biträdande juristen Elin Nilsson

Lokal: Världsarvet

B: Hållbarhet – från frivilligt till tvingande

Kraven på hållbarhet som tidigare var frivilliga att ställa blir allt mer tvingande, både för upphandlande myndigheter och för företag, genom uppdatering av LOU och EU kommissionens kommande krav på tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) för miljö- och mänskliga rättigheter.

Föreläsare: Pauline Göthberg, Nationell Samordnare, Enhetschef Regionernas nationella kansli hållbar upphandling

Lokal: Stora SalenC: Att utreda svart arbetskraft i offentliga kontrakt.

Efter tilldelningsbeslut mottar Akademiska Hus uppgifter från tidigare anställda om att tilldelad leverantör nyttjar svart arbetskraft. Det var startskottet för en utredning som slutade med uteslutning av leverantören. Hör om detta verkliga fall och vilka erfarenheter och lärdomar som kan dras för att förhindra svart arbetskraft i offentliga kontrakt.

Föreläsare: advokat Martin Bogg, Advokatfirman Delphi

Lokal: Lilla Salen

9:05-9:15
Förflyttning

9:15-9:50
Parallellseminarium

A: Hyresundantaget – myter och utmaningar.

Gränsdragning hyra/byggententreprenad, delbara och odelbara kontrakt. Konkurrensverkets perspektiv utifrån aktuella tillsynsärenden.

Föreläsare: Carin Carlsson, upphandlingsråd och Therése Westermark, enhetschef konkurrensverket.

Lokal: Lilla Salen

B: Paneldebatt - hur säkerställer vi goda affärer och inte enbart följa upp på leveratörstrohet.

Föreläsare: Henrik Karlsson, Göteborg, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, Karin Peedu, SKR och Maria Öhman, UHM.

Lokal: Stora Salen

 

C: Strategiskt inköp -tankekarta kring ingredienser och att få kommunen med sig.

Årets inköpare 2021 Katarina Appelqvist från Kungsbacka

Lokal: Världsarvet

09:50-10:20
Fika och besök hos utställare

10:20-10:25
Moderatorer hälsar välkommen till dag 3

10:25-10:45
Styrelsen informerar

10:45-11:30
Det här behöver du känna till om de nya bestämmelserna i LOU, LUF och LUFS!

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2022 och rör majoriteten av Sveriges genomförda upphandlingar

Advokaten Anna Ulfsdotter Forssell, var under åren 2017-2018 särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler. Arbetet resulterade i utredningen Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, dvs. SOU 2018:44. Den 17 november 2021 beslutade riksdagen om ändringar baserat på Utredningens förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler, dvs. Utredningens del 1. Ändringarna innebär bl.a. att vi får två helt nya kapitel i LOU, LUF och LUFS, vilka påverkar dig som vanligen genomför förenklade förfaranden eller urvalsförfaranden enligt nuvarande 19 kap. LOU/LUF, dvs. majoriteten av de genomförda upphandlingarna i Sverige. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2022. Under detta pass kommer advokaten, och regeringens f.d. särskilda utredare, Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Ulfsdotter/Ulfsdotter Law, att gå igenom det du behöver känna till om de nya bestämmelserna. Fokus kommer att vara på LOU men något kort kommer också att nämnas om nyheterna i LUF och LUFS.

11:30-12:15
Därför behövs mer forskning om de offentliga inköpen!

Trots att de offentliga upphandlingarna omsätter över 800 miljarder kronor om året, eller en femtedel av Sveriges BNP, finns det ett underskott av forskning på området. Därför tar SOI tillsammans med Upphandlingsmyndigheten, Almega och Företagarna ett gemensamt initiativ till att understryka behovet av mer forskning om offentlig upphandling och inköp.

Panelsamtal: Varför är det viktigt med mer forskning om de offentliga inköpen?

Deltagare: Martin Kruse, SOI, Roger Himmelsköld, SOI, Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten, Magnus Johansson, Företagarna, Sofia Lundberg, Handelshögskolan i Umeå samt Ulrica Dyrke, Upphandlingsjurist, Almega.

 

12:15-12:30
Tack för i år, sammanfattning, presentation av nästa års konferensort

Talare

Mer info kommer

Magnus Hedberg och Martin Kruse Magnus Hedberg och Martin Kruse

Magnus Hedberg och Martin Kruse

Moderatorer

Antoni Lacinai

Antoni Lacinai

Kommunikationsexpert

När världen blir hybrid - Tisdag 29 mars, kl 13.20.

Niklas Kling och Henrik Grönberg Niklas Kling och Henrik Grönberg

Niklas Kling och Henrik Grönberg

MSB och UHM

Att upphandla i kris – paneldebatt - Tisdag 29 mars, kl 14.45.

Ann Eva Askensten & Åsa Edman Ann Eva Askensten & Åsa Edman

Ann Eva Askensten & Åsa Edman

Region Stockholm & Adda

Att upphandla i kris – paneldebatt - Tisdag 29 mars, kl 14.45.

Karl Andersson

Karl Andersson

Luleå Universitet

Digitalisering för ett hållbart samhälle - Tisdag 29 mars, kl 15.35.

Erik Olsson och Kristian Pedersen Erik Olsson och Kristian Pedersen

Erik Olsson och Kristian Pedersen

Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen.

Samtal om rättsfallsåret– Erik och Kristian pratar igenom de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar under året som gått - Tisdag 29 mars, kl 16.15.

Herman Geijer

Herman Geijer

Hur överlever vi en kris? - Tisdag 29 mars, kl 17.30.

Anita Lundström

Anita Lundström

Naturvårdsverket

Paneldebatt Livsmedel - Onsdag 30 mars, kl 10.05.

Hans Svensson & Marie Johansson Hans Svensson & Marie Johansson

Hans Svensson & Marie Johansson

Upphandlingssamordnare Härjedalens kommun & upphandlare på Karlstads kommun

Paneldebatt Livsmedel - Onsdag 30 mars, kl 10.05.

Lars Hedqvist och Anders Blom Lars Hedqvist och Anders Blom

Lars Hedqvist och Anders Blom

Skellefteå Kommun

Skellefteå växer – från stagnation till expansion - Onsdag 30 mars, kl 10.35

Helena Backlund Wasling

Helena Backlund Wasling

Förändring - Onsdag 30 mars, kl 11.15.

Jakob Rehme

Jakob Rehme

Professor Industriell Ekonomi, Föreståndare CBMI (Centre for Business Model Innovation), Linköpings Universitet.

Parallellseminarium A: Kategoristyrning inom offentlig upphandling - ursprung och framtid - Onsdag 30 mars, kl 13.00

Josefin Lassinantti

Josefin Lassinantti

Digg - Myndigheten för digital förvaltning

Parallellseminarium B: Rekommendationer för upphandling av information med inbyggd öppenhet - Onsdag 30 mars, kl 13.00.

Johanna Hellström

Johanna Hellström

Advokat Foyen Advokatfirma

Parallellseminarium C: Entrepenadjuridik – Partnering ”när, varför, hur?” - Onsdag 30 mars, kl 13.00

Robert Nilsson

Robert Nilsson

Stockholms stad

Parallellseminarium A: Hur bedöms och synliggörs effekterna av ett kategoristyrt inköpsarbete - Onsdag 30 mars, kl 13.45.

Per Johansson och Alf Hemlin Per Johansson och Alf Hemlin

Per Johansson och Alf Hemlin

Uppsala kommun

Parallellseminarium B: Prisjusteringar och indexuppräkningar i praktiken. Erfarenheter från Uppsala kommun - Onsdag 30 mars, kl 13.45.

Lena Mårdh

Lena Mårdh

Hållbarhetsstrateg för Upphandling Södertörn och Huddinge kommun

Parallellseminarium C: Hållbar upphandling – ett strategiskt och systematiskt arbetssätt - Onsdag 30 mars, kl 13.45.

Helena Sköld Lövgren

Helena Sköld Lövgren

Upphandlingschef Uppsala kommun

Parallellseminarium A: Branschdialog - en möjlighet att utveckla verksamheten - Onsdag 30 mars, kl 14.30.

Emma Breheim och Sabina Nilsson Emma Breheim och Sabina Nilsson

Emma Breheim och Sabina Nilsson

Luleå Kommun

Parallellseminarium B: Kategoristyrning och lättare att göra rätt– små och stora steg mot en ändamålsenlig inköpsorganisation för framtidens Luleå -
Onsdag 30 mars, kl 14.30.

Ellionor Triay Strömvall och Magnus Jacobsson Ellionor Triay Strömvall och Magnus Jacobsson

Ellionor Triay Strömvall och Magnus Jacobsson

UHM och SKR

Parallellseminarium C: Handla jämställt - ställ krav i upphandling - Onsdag 30 mars, kl 14.30.

Björn Bergstöm

Björn Bergstöm

Advokat Ramberg law

Kommunikation som metod för bättre affärer - Onsdag 30 mars, kl 15.35

Mia Thörnblom

Mia Thörnblom

Inspirationsföreläsare

Inspirationsföreläsare - Sårbar & Superstark - Onsdag 30 mars kl. 16.20

Anna Ulfsdotter Forssell och Elin Nilsson Anna Ulfsdotter Forssell och Elin Nilsson

Anna Ulfsdotter Forssell och Elin Nilsson

Advokat och biträdande jurist

Parallellseminarium A: Upphandlingsskadeavgift – så här fungerar det och så hanterar du det! - Torsdag 31 mars, kl 8.30

Pauline Göthberg

Pauline Göthberg

Nationell Samordnare, Enhetschef Regionernas nationella kansli hållbar upphandling

Parallellseminarium B: Sociala krav i upphandling – hållbarhet - Torsdag 31 mars, kl 8.30

Martin Bogg

Martin Bogg

Advokat Advokatfirman Delphi

Parallellseminarium C: Att utreda svart arbetskraft i offentliga kontrakt - Torsdag 31 mars, kl 8.30

Carin Carlsson

Carin Carlsson

Konkurrensverket

Parallellseminarium A: Hyresundantaget – myter och utmaningar - Torsdag 31 mars, kl 9.15

Ellen Hausel Heldahl och Karin Peedu Ellen Hausel Heldahl och Karin Peedu

Ellen Hausel Heldahl och Karin Peedu

Svenskt Näringsliv och SKR

B: Paneldebatt - hur säkerställer vi goda affärer och inte enbart följa upp på leveratörstrohet - Torsdag 31 mars, kl 9.15.

Maria Öhman och Henrik Karlsson Maria Öhman och Henrik Karlsson

Maria Öhman och Henrik Karlsson

UHM och Göteborg

B: Paneldebatt - hur säkerställer vi goda affärer och inte enbart följa upp på leveratörstrohet - Torsdag 31 mars, kl 9.15.

Katarina Appelqvist

Katarina Appelqvist

Kungsbacka

Parallellseminarium C: Årets inköpare 2021 Katarina från Kungsbacka - Torsdag 31 mars, kl 9.15

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat

Det här behöver du känna till om de nya bestämmelserna i LOU, LUF och LUFS! - Torsdag 31 mars, kl 10.45.

Inger Ek och Magnus Johansson Inger Ek och Magnus Johansson

Inger Ek och Magnus Johansson

Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

Därför behövs mer forskning om offentliga inköp! - torsdag 31 mars kl. 11.30

Sofia Lundberg och Roger Himmelsköld Sofia Lundberg och Roger Himmelsköld

Sofia Lundberg och Roger Himmelsköld

Professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Umeå och Upphandlingschef, Huddinge kommun, styrelseledamot i SOI

Därför behövs mer forskning om offentliga inköp! - torsdag 31 mars kl. 11.30

Ulrica Dyrke

Ulrica Dyrke

Upphandlingsjurist, Almega

Därför behövs mer forskning om offentliga inköp! - torsdag 31 mars kl. 11.30