Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI konferensen 2023

SOI Konferensen i Linköping 25-27 april 2023

Linköping 25-27 april 2023. Välj mellan deltagande på plats eller digitalt.

Årets inköpare

Emelie Stålberg

Strategisk entreprenadupphandlare på Micasa fastigheter AB

Emelie Stålberg har genom sin professionalism, förmåga att hantera både helhet och detaljer och framför allt genom sitt förhållningssätt till yrkesrollen skapat starka positiva känslor kring inköpsfrågor i sin organisation. Entusiasm, noggrannhet, professionalism och trygghet är ord som återkommer i beskrivningen av Emelie, och allt sammantaget har hon visat hur offentligt inköp kan hanteras på ett sätt som skapar engagemang och tilltro i en organisation. Emelie har visat att offentligt inköp kan bedrivas i skön harmoni med sin organisations uppdrag tillsammans med kollegor med andra specialiteter, och hon är därmed en förebild för Sveriges Offentliga Inköpare och en välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets inköpare 2023.

Presentationer kommer inom kort

Program

Tisdag 25 april

Onsdag 26 april

Torsdag 27 april

11:30-13:00
Registrering och lunch

13:00-13:20
Välkommen! Moderator hälsar välkommen

Moderator: Johanna Samuelson

13:20-14:00
Så når du dina mål

Efter en lång karriär inom skidskytte har Magdalena Forsberg ställt in siktet på att inspirera dig till att tro på dig själv, nå dit du vill nå och att med tankens kraft skapa möjligheter.
Knepet bakom att nå dina mål, istället för att låta dem stanna vid drömmar, är att använda tankens kraft, tänka positivt och att tro på dig själv. Detta budskap ligger skidskytten Magdalena Forsberg, en av Sveriges mest omtyckta idrottare, varmt om hjärtat och hon sprider det med glädje.

14:05-14:25
Nya civilministern, Erik Slottner

14:25-15:05
Vårdat, enkelt och begripligt

Enligt språklagen ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat enkelt, och begripligt. Men vad betyder det?


Föreläsare: Ingrid Olsson på Institutet för språk och folkminnen

15:05-15:35
Fika och besök hos utställarna

15:35-16:15
Fem nycklar till en öppen och lärande kultur

Pandemin satte strålkastarljuset på det vi har vetat länge. För att våra organisationer ska klara av dagens och framtidens utmaningar behöver vi skapa förutsättningar för ständigt lärande och utveckling. Siri Wikander tar dig dit i fem konkreta steg och kommer också att gå in på forskning kring samarbete och varför behovet av möjliggörare (super collaborators) blir allt viktigare. Siri utgår från era utmaningar och det blir en interaktiv stund tillsammans.

Föreläsare: Siri Wikander

16:15-17:00
Samtal om rättsfallsåret

Erik och Kristian pratar igenom de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar under året som gått.

Föreläsare: Erik Olsson, Advokat och Partner och Kristian Pedersen, Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen.

17:00-17:30
Fika och besök hos utställarna

17:30-18:00
Den lokala gruppens punkt

18:00-18:30
En vitamin-injektion av humor - från Linköping

Från vardagsliv i lilla landet lagom till toppolitik, inget fält kommer undan Anders Ankan Johanssons skarpladdade komik och träffsäkra ironiska kommentarer. Denne komiker, radio- och TV-personlighet, från början musiker med talang för stränginstrument, har gjort östgötsk dialekt till sitt signum. Självklart har vi med Ankan i är när Linköping är värd för årskonferensen.

18:30
Nätverkande och mingel

08:30-09:30
Årsmöte- (ej digital sändning)

09:30-10:00
Fika och besök hos utställarna

10:00-10:05
Presentation av nya styrelsen

10:05-10:35
Hur möter vi samhällsutmaningarna med digitalisering?

Förväntningarna är höga på hur digitalisering ska bidra till att lösa samhällsutmaningarna. Samtidigt finns det inbyggda utmaningar i att digitalisera samhällsprocesser. I allt detta har inlöpsavdelningarna en central roll.

Föreläsare: Catrin Ditz - Storsthlm

10:35-11:10
Nöjd-Upphandlings-Index (NUI) – en möjlighet till verksamhetsutveckling

Mätningen används av fler och fler organisationer och vi kan nu fånga intressant statistik som ger insikt om vad offentliga organisationer behöver skruva till för att lyckas med den goda affären. Under föredraget kommer ni få se både statistik och slutsatser samt lyssna till exempel på verksamhetsutveckling kopplat till mätningen.

Föreläsare: Erik Granberg, Enkätfabriken, Stefan Frid, Ansv. Företagsklimat, Stockholm Business Alliance (SBA), Helena Sköld Lövgren, Upphandlingschef, Uppsala kommun samt Sebastian Nordengren, Inköpschef, Nacka kommun.

11:15-12:00
Forskning inom offentligt inköp

En kort presentation av SOIs initiativ för mer forskning inom offentligt inköp och en överflygning av vad som är på gång inom forskningsområdet i universitetsvärlden. 

Deltar gör bl a:
Johan Hansson, seniorkonsult och forskare på Institutet för personal och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet. Johan arbetar gärna med frågor som handlar om förändring och utveckling i komplexa, kunskapsintensiva verksamheter och med fokus på politiskt styrda organisationer.
Sven-Anders Stegare, doktorand och inköpsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Sven-Anders har en lång praktisk inköpserfarenhet och doktorerar nu inom hållbar upphandling. Sven-Anders vision är att vara en brobyggare mellan forskningen och praktiskt inköpsarbete och är även ordförande för MTC stiftelsens inköpsforskningscenter.
- Jakob Rehme, professor på avd för Industriell ekonomi (INDEK) och föreståndare för Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) vid Linköpings universitet. Jakob forskar om affärsmodeller i komplexa affärsrelationer drivet framförallt av hållbarhet. Han har ett speciellt intresse av rollen som offentlig upphandling har för omställning i vårt samhälle.
- Katarina Arbin, forskare och lärare vid Gävle Högskola inom marknadsföring. Forskningsintressen inkluderar både privat och offentligt inköp, hållbarhet och AI, gärna i kombination och Katarina kommer att berätta mer om ett projekt som genomförts tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm om AI och offentligt inköp.

12:00-13:00
Lunch

13:00-13:35
A. Varför förhandla och vad ska vi förhandla om?

Grundnivån för en kommande avtalsrelation sätts redan under upphandlingsprocessen. Om vi som upphandlande myndighet låter leverantörerna komma till sin rätta under upphandlingen kan vi generera värdeskapande avtal för bägge avtalsparter. Veronica Vågstedt Wärme, upphandlare på Naturvårdsverket, berättar om goda exempel på hur förhandling kan generera mervärde.

Konferenslokal: Crusellhallen (Digital sändning för dig som deltar digitalt.)

13:00-13:35
B. Kompetensbristen! Hur löser vi den genom upphandling?

Kompetensbristen är ett faktum och glappet ökar ständigt. För att attrahera och säkerställa rätt kompetens är upphandling ett av verktygen som kan nyttjas. I stället för att bara fokusera på existerande kompetens bör fokus även ligga på att utbilda ny kompetens. Genom upphandling kan myndigheten kravställa att leverantören ska attrahera rätt personer med rätt förutsättningar och ambition samt utbilda dessa inom önskat bristområde och därmed bygga önskad kompetens för framtiden.

Seminariet kommer innehålla:
- Fördjupning inom problematiken
- Potentiella lösningar
- Referenscase
- Tips & trix

Föreläsare: Evelina Emanuelsson, Business Developer Public Sector och Kristian Peterhoff, Business Area Manager Public Sector, Academic work.

Konferenslokal: Spegelsalen

13:00-13:35
C. Miljöspendanalys – arbeta mer strategiskt för minskad klimatpåverkan

Både spendanalys och analys av inköpens klimatpåverkan samtidigt, är det möjligt, funkar det med kategoristyrning? Ja, och det också etablerad metod och verktygsdelar redo att användas. Företag som säljer inköpsanalyser och affärssystem har börjat erbjuda kunderna detta. Jens som arbetat fram miljöspendanalysen berättar om stödet och ger exempel på användning, hur det hänger ihop med e-handel, uppföljning av krav och om utvecklingen framåt.

Föreläsare: Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på upphandlingsmyndigheten.

Konferenslokal: Musikalen

13:35-13:45
Förflyttning

13:45-14:20
A. Avtalsuppföljning i praktiken

Nacka kommun har arbetat fram ett fungerande sätt att följa upp ramavtal inom fastighetsområdet och där betydande resultat har uppnåtts. Vi delar med oss av resan vi har gjort och vad vi ser som framgångsfaktorer. Och kom ihåg att den bästa avtalsuppföljningen är trots allt den som blir av!

Föreläsare: David Lindström och Sebastian Nordengren, inköpare, Nacka kommun.

Konferenslokal: Crusellhallen (Digital sändning för dig som deltar digitalt.)

13:45-14:20
B. Nya affärsmodeller pga högre krav på beredskap och försörjning – hur kopplas juridiken och verkligheten ihop

De senaste årens kriser, med både pandemi och krig, har inneburit förändringar vad gäller förutsättningar för leveranser och hur vi hanterar inköp. Det finns nu ett antal erfarenheter att bygga vidare på för att skapa bättre affärsmodeller, som har förutsättningar att fungera även när en ny kris/händelse inträffar. Björn Bergström, advokat på Ramberg Advokater och tidigare styrelseordförande i SOI går igenom ett antal konkreta exempel på hur sådana affärsmodeller kan utformas för att vara både affärsmässiga, leva upp till kraven på robusthet och uppfylla LOU.

Konferenslokal: Musikalen

13:45-14:20
C. Årets inköpare 2022 - erfarenheter från upphandling och implementering av affärssystem

Hur Sjöfartsverket genomförde sin upphandling av ett affärssystem, vilka erfarenheter vi tagit med oss och hur införandet ser ut idag.

Föreläsare: Elin Willén, Strategisk inköpare på Sjöfartsverket.

Konferenslokal: Spegelsalen

14:20-14:30
Förflyttning

14:30-15:00
A. Förstå, förutse och förbättra – om mätningar och dataanalys för verksamhetsutveckling

Föreläsare: Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet.

Konferenslokal: Musikalen

14:30-15:05
B. Hur får vi bort oseriösa leverantörer?

Konkurrensverket varnar för att risken för korruption ökar när konjunkturen försämras och dess generaldirektör pekar på att det är extra viktigt att säkerställa att reglerna följs, inte minst för att marginalerna sjunker, vilket kan öka incitamenten att använda sig av otillåtna metoder. Det har varit och det är ett stort fokus på arbetslivskriminalitet och välfärdsbrottslighet.

Tycker du att det är svårt att använda upphandlingsreglerna när det gäller att få bort oseriösa leverantörer? Advokaten Anna Ulfsdotter, Ulfsdotter Law, Stockholm, kommer under detta pass att försöka sig på att definiera vad som är en oseriös leverantör och varför de inte hör hemma på upphandlingsområdet. Därefter håller Anna Ulfsdotter en genomgång av reglerna, går igenom viss relevant praxis och lämnar förslag på hur upphandlande myndigheter/enheter kan jobba för att enbart få bra och seriösa leverantörer.

Föreläsare: Anna Ulfsdotter, Advokat och partner, Advokatfirman Ulfsdotter.

Konferenslokal: Crusellhallen (Digital sändning för dig som deltar digitalt.)

14:30-15:05
C. Emissionfria byggentreprenader kräver nytänkande

En transformation till emissionfria byggentreprenader kräver att vi utmanar traditionella upphandlingsmodeller för nå målet. Stockholms stad vill visa hur upphandling måste förbättras, den nya upphandlingsmodellen tänjde på gränserna både för staden och entreprenören och resultatet blev Sveriges första batterielektriska 25-tons grävmaskin. En konkurrenspräglad dialog som utmanade för att nå längre.

Föreläsare: Per Erik Österlund, Miljöförvaltningen och Karl Jonasson Collberg, Exploateringskontoret.

Konferenslokal: Spegelsalen

15:05-15:35
Fika och besök hos utställare

15:35-16:20
Rätt materiel för ett starkare försvar

Föreläsare: Annika Rydberg & Ken Lindberg, Försvarets materielverk

16:20-17:05
Vad är det bästa som kan hända?

Ari Riabacke är doktor i beslutsanalys och ek mag i organisatoriskt beslutsfattande.

Ari har en sällsynt förmåga att blicka in i framtiden genom att lättsamt vandra mellan forskarvärldens upptäckte, affärsvärldens utmaningar och livets stora frågeställningar. 

Ari får dig garanterat att stanna upp, höja blicken och på allvar fundera över framtiden som är här i morgon.

17:05
Avslutning och sammanfattning

18:30-19:00
Mingel

19.00 -
Middag, prisutdelning och underhållning

08:30-09:05
A. Uppsala klimatprotokoll - klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling och om hur det kan användas som språngbräda för hållbar upphandling

I Uppsala klimatprotokoll samarbetar ett 40-tal lokala aktörer med cirka 38 000 anställda för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till Uppsalas klimatomställning. Uppsala kommun berättar om hur samarbetet har bidragit till att utveckla arbetet med hållbar upphandling

Föreläsare: Mia Carlevi och Anna Stenberg Sandström, Hållbarhetssamordnare, Uppsala kommun.

Konferenslokal: Spegelsalen

08:30-09:05
B. Sjöfartsverkets strategiska inköpsarbete

Att ha gehör i ledningen kopplat till det strategiska inköpsarbetet.
Från vision till implementation.

Föreläsare: Helen Widin, Inköpsdirektör på Sjöfartsverket samt Katarina Norén, Generaldirektör Sjöfartsverket 

Konferenslokal: Crusellhallen (Digital sändning för dig som deltar digitalt.)

08:30-09:05
C. Efterfrågeaccelerator - ny metod för innovationsupphandling

Lina Svensberg är Innovation Manager på Compare i Karlstad och har hon lett arbetet med att utveckla demand acceleration-metodiken och genomförde under 2021 och 2022 en upphandling av ny teknik för att få personal inom vård och omsorg. Lina kommer att beskriva principerna bakom metodiken, och hur de omsatts i en praktisk upphandlingsmetodik, samt framgångsfaktorer och tips kring hur upphandling kan fungera innovationsdrivande i högre grad än idag. Niklas Tideklev är innovationsstrateg på Region Östergötland och arbetar med regionala utvecklingsfrågor. Niklas kommer att berätta om planerna att sprida metodiken till offentliga organisationer i Östergötland.

Konferenslokal: Musikalen

09:05-09:15
Förflyttning

09:15-09:50
A. Hur anser tjänsteföretag att upphandlingar ska utvecklas för att det ska bli bättre offentliga affärer?

Många upphandlingar avser tjänster av olika slag. Vid detta seminarium får du en bild av tjänsteföretagens erfarenheter av offentlig upphandling – och deras tankar om vad som skulle kunna förbättras för att det ska bli bättre offentliga affärer. Till grund för presentationen ligger två rapporter från Almega, den ena baserad på en enkätundersökning och den andra baserad på djupintervjuer med företag som verkar i olika delar av tjänstesektorn.

Föreläsare: Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert Almega.

Konferenslokal: Musikalen

09:15-09:50
B. Missförstå mig rätt!

En bättre förståelse om tolkning av krav och avtalsvillkor leder till bättre upphandlingsunderlag och i förlängningen till bättre offentliga affärer. Följ med på en djupdykning i vilka metoder som domstolarna använder för att tolka upphandlingsunderlag. Seminariet utgår ifrån riktiga fall med syftet att ge råd om hur kravtext bör formuleras.

Föreläsare: Martin Bogg, Delphi

Konferenslokal: Crusellhallen (Digital sändning för dig som deltar digitalt.)

09:15-09:50
C. Så kan biogas minska CO2-utsläppen

Vi ger dig en inblick i hur biogas produceras, vad biogas kan användas till, samt biogasens roll som energibärare framöver. Föredraget belyser även de ekonomiska och miljömässiga aspekterna kring biogas.

Föreläsare: Patrik Aronsson och Erik Nordell, Tekniska verken, Linköpings kommun

Konferenslokal: Spegelsalen

09:50-10:20
Fika och besök hos utställare

10:20-10:25
Moderator hälsar välkommen till dag 3

10:25-10:45
Styrelsen informerar

10:45-11:15
Strategisk försörjning ur ett beredskapsperspektiv

Vad man behöver göra på hemmaplan oavsett för att skapa motståndskraft?

Föreläsare: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, ADDA

11:15-12:00
Ledning och styrning med matematiska inslag

Myrna beskriver på ett igenkännande sätt erfarenheter av styrning och ledning från en matematikers perspektiv. Det verkar som Voltaire hade rätt när han sade att "vanligt sunt förnuft är tyvärr inte så vanligt". Varför blir det som det blir, när vi gör som vi gör? Chefernas engagemang är avgörande. Rätt styrning är en delikat konst.  Att styra för hårt och på fel saker kan kväva verksamheten. Brist på ledning och styrning skapar ett ineffektivt kaos och till sist också en arbetsmiljö som inte är hälsosam. Jag uppfattas ibland som utmanande, kanske till och med något provocerande. Jag vill att föreläsningen ska väcka engagemang och frågor kring både effektivitet, ledarskap och medarbetarskap.

Föreläsare: Myrna Palmgren

12:00-12:30
Tack för i år, sammanfattning, presentation av nästa års konferensort

12:30
Lunch och hemfärd

Programmet uppdateras löpande

Talare

Talarlistan uppdateras löpande

Johanna Samuelson

Johanna Samuelson

Moderator

Magdalena Forsberg

Magdalena Forsberg

Så når du dina mål
- Tisdag 25 april, kl 13:20-14:00.

Erik Slottner

Erik Slottner

Civilminister

Nya civilministern, Erik Slottner
- Tisdag 25 april, kl 14:05-14:25.

Ingrid Olsson

Ingrid Olsson

Institutet för språk och folkminnen

Klarspråk
- Tisdag 25 april, kl 14:25-15:05.

Siri Wikander

Siri Wikander

Fem nycklar till en öppen och lärande kultur
- Tisdag 25 april, kl 15:35-16:15.

Erik Olsson & Kristian Pedersen Erik Olsson & Kristian Pedersen

Erik Olsson & Kristian Pedersen

Advokater och partners på Advokatfirman Kahn Pedersen KB

Samtal om rättsfallsåret
- Tisdag 25 april, kl 16:15-17:00.

Anders Ankan Johansson

Anders Ankan Johansson

En vitamin-injektion av humor - från Linköping
- Tisdag 25 april, kl 18:00-18:30.

Catrin Ditz

Catrin Ditz

Storsthlm

Hur möter vi samhällsutmaningarna med digitalisering?
- Onsdag 26 april, kl 10:05-10:35.

Erik Granberg & Stefan Frid Erik Granberg & Stefan Frid

Erik Granberg & Stefan Frid

Enkätfabriken & Ansv. Företagsklimat, Stockholm Business Alliance (SBA)

Nöjd-Upphandlings-Index (NUI) – en möjlighet till verksamhetsutveckling
- Onsdag 26 april, kl 10:35-11:10.

Helena Sköld Lövgren & Sebastian Nordengren Helena Sköld Lövgren & Sebastian Nordengren

Helena Sköld Lövgren & Sebastian Nordengren

Upphandlingschef, Uppsala kommun & Inköpschef, Nacka kommun

Nöjd-Upphandlings-Index (NUI) – en möjlighet till verksamhetsutveckling
- Onsdag 26 april, kl 10:35-11:10.

Katarina Arbin & Johan Hansson Katarina Arbin & Johan Hansson

Katarina Arbin & Johan Hansson

Forskare och lärare vid Gävle Högskola & Seniorkonsult och forskare på Institutet för personal och företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet

Forskning inom offentligt inköp
- Onsdag 26 april, kl 11:15-12:00.

Sven-Anders Stegare & Jacob Rehme Sven-Anders Stegare & Jacob Rehme

Sven-Anders Stegare & Jacob Rehme

Handelshögskolan i Stockholm & Linköpings universitet

Forskning inom offentligt inköp
- Onsdag 26 april, kl 11:15-12:00.

Veronica Vågstedt Wärme

Veronica Vågstedt Wärme

Upphandlare på Naturvårdsverket

A Varför förhandla och vad ska vi förhandla om?
- Onsdag 26 april, kl 13:00-13:35.

Evelina Emanuelsson & Kristian Peterhoff Evelina Emanuelsson & Kristian Peterhoff

Evelina Emanuelsson & Kristian Peterhoff

Business Developer Public Sector & Business Area Manager Public Sector, Academic work

B Kompetensbristen! Hur löser vi den genom upphandling?
- Onsdag 26 april, kl 13:00-13:35.

Jens Johansson

Jens Johansson

Hållbarhetsspecialist på upphandlingsmyndigheten

C Miljöspendanalys – arbeta mer strategiskt för minskad klimatpåverkan
- Onsdag 26 april, kl 13:00-13:35.

David Lindström & Sebastian Nordengren David Lindström & Sebastian Nordengren

David Lindström & Sebastian Nordengren

Inköpare, Nacka kommun

A Avtalsuppföljning i praktiken
- Onsdag 26 april, kl 13:45-14:20.

Björn Bergström

Björn Bergström

Advokat på Ramberg Advokater och tidigare styrelseordförande i SOI

B Nya affärsmodeller pga högre krav på beredskap och försörjning – hur kopplas juridiken och verkligheten ihop
- Onsdag 26 april, kl 13:45-14:20.

Elin Willén

Elin Willén

Strategisk inköpare på Sjöfartsverket

C Årets inköpare 2022 - erfarenheter från upphandling och implementering av affärssystem
- Onsdag 26 april, kl 13:45-14:20.

Mattias Elg

Mattias Elg

Professor i kvalitetsteknik, Linköpings universitet

Förstå, förutse och förbättra – om mätningar och dataanalys för verksamhetsutveckling
- Onsdag 26 april, kl 14:30-15:00.

Anna Ulfsdotter

Anna Ulfsdotter

Advokat och partner, Advokatfirman Ulfsdotter Law

B Hur får vi bort oseriösa leverantörer?
- Onsdag 26 april, kl 14:30-15:05.

Per Erik Österlund & och Karl Jonasson Collberg Per Erik Österlund & och Karl Jonasson Collberg

Per Erik Österlund & och Karl Jonasson Collberg

Miljöförvaltningen & upphandlare Exploateringskontoret

C Emissionfria byggentreprenader kräver nytänkande
- Onsdag 26 april, kl 14:30-15:05.

Annika Rydberg & Ken Lindberg Annika Rydberg & Ken Lindberg

Annika Rydberg & Ken Lindberg

Försvarets materielverk

Rätt materiel för ett starkare försvar
- Onsdag 26 april, kl 15:35-16:20.

Ari Riabacke

Ari Riabacke

Vad är det bästa som kan hända?
- Onsdag 26 april, kl 16:20-17:05.

Anna Stenberg Sandström & Mia Carlevi Anna Stenberg Sandström & Mia Carlevi

Anna Stenberg Sandström & Mia Carlevi

Hållbarhetssamordnare, Uppsala kommun

A Uppsala klimatprotokoll - klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling och om hur det kan användas som språngbräda för hållbar upphandling
- Torsdag 27 april, kl 08:30-09:05.

Helen Widin & Katarina Norén Helen Widin & Katarina Norén

Helen Widin & Katarina Norén

Inköpsdirektör & Generaldirektör på Sjöfartsverket

B Sjöfartsverkets strategiska inköpsarbete.
- Torsdag 27 april, kl 08:30-09:05.

Lina Svensberg & Niklas Tideklev Lina Svensberg & Niklas Tideklev

Lina Svensberg & Niklas Tideklev

Innovation Manager på Compare i Karlstad & Innovationsstrateg på Region

C Efterfrågeaccelerator - ny metod för innovationsupphandling
- Torsdag 27 april, kl 08:30-09:05.

Ulrica Dyrke

Ulrica Dyrke

Upphandlingsexpert Almega

A. Hur anser tjänsteföretag att upphandlingar ska utvecklas för att det ska bli bättre offentliga affärer?
- Torsdag 27 april, kl 09:15-09:50.

Martin Bogg

Martin Bogg

Advokat på Delphi

B Missförstå mig rätt!
- Torsdag 27 april, kl 09:15-09:50.

Patrik Aronsson & Erik Nordell Patrik Aronsson & Erik Nordell

Patrik Aronsson & Erik Nordell

Tekniska verken, Linköpings kommun

C Så kan biogas minska CO2-utsläppen
- Torsdag 27 april, kl 09:15-09:50.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell

Eva-Lotta Löwstedt Lundell

ADDA

Strategisk försörjning ur ett beredskapsperspektiv
- Torsdag 27 april, kl 10:45-11:15.

Myrna Palmgren

Myrna Palmgren

Ledning och styrning med matematiska inslag
- Torsdag 27 april, kl 11:15-12:00.