Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI årskonferens 2024

Välkommen till SOI årskonferens 2024 i Malmö!

Malmö 16-18 april 2024. Välj mellan deltagande på plats eller digitalt.

Program

Mer info kommer

16/4 - Dag 1

17/4 - Dag 2

18/4 - Dag 3

11:30 - 13:00
Registrering och lunch

13:00 - 13:20
Välkommen! Moderator hälsar välkommen

Moderator: Johanna Samuelson

13:20 - 13:40
Civilministern

Föreläsare: Erik Slottner, civilminister

13:40 - 14:20
Visselblåsare i blåsväder

Föreläsare: Jeanette Larsson

14:20 - 14:30
Pausaktivitet

14:30 - 15:10
Upphandling- ett viktigt verktyg för att bekämpa organiserad och ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndighetens erfarenhet är att det ofta blir dyrt att göra affärer med kriminella och att det dess utom är förenat med risker och dålig kvalitet. Riskbaserade grundliga kontroller i samband med avtalsskrivning  och uppföljning är nödvändiga för den som vill undvika att göra affärer med personer som använder företag för att begå brott. Vilka risksignaler behöver du känna till, vilka kontroller behöver du göra och hur behöver rättsväsendet och offentliga inköpare/upphandlare arbeta tillsammans för att förhindra att våra gemensamma medel göder den organiserade brottsligheten?  

Föreläsare: Sara Persson

15:10 - 15:50
Fika och besök hos utställarna

15:50 - 16:40
Rättsfallsåret med Kahn Pedersen

Erik och Kristian pratar igenom de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar under året som gått.

Föreläsare:
Erik Olsson
, Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen
Kristian Pedersen, Advokat och Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

16:40 - 17:00
Den lokala gruppens punkt

Föreläsare: Sofia Hedén, Kommunalråd med ansvar för miljö och service.

17.00 – 17:05
Aktiv paus

17:05 - 17:45
Henrik Widegren - Skratt - Inget man skojar bort!

En del anser att humor bara är på skoj. Men kliniska studier visar att skratt ökar energiförbränningen, minskar risken för högt blodtryck och hjärtsjukdom, och kan förbättra immunförsvaret och förebygga utbrändhet. Och dessutom är det ju roligt att skratta!

Föreläsare: Henrik Widegren

17:45
Nätverk och mingel

08:30 - 09:30
Årsmöte- (ej digital sändning)

09:30 - 10:00
Fika och besök hos utställarna

10:00 - 10:10
Välkomna och presentation av nya styrelsen

10:10 - 10:40
Hur skapar vi innovativa organisationer som gör skillnad?

Föreläsare: Lisa Olsson, innovationsdirektör Helsingborgs stad

10:40 - 11:15
Samverkan mellan upphandlade myndigheter

Upphandlingscenter Dalarna, Samverkan Västra Skaraborg och Arvidsjaur är alla goda exempel på när samverkan skapar goda synergieffekter. Under detta pass kommer ni få höra om fördelar, utmaningar och utvecklingsmöjligheter genom samverkan.

Föreläsare:
Anders Karlin, Chef Upphandlingscenter Dalarna
David Braic, Upphandlingschef Upphandling Västra Skaraborg
Anders Östervald, upphandlare Arvidsjaurs kommun
Ann Engberg, upphandlare Arvidsjaurs kommun

11:15 - 11:20
Aktiv Paus

11:20 - 11:55
Avtalsuppföljning - goda exempel där avtalsuppföljning bidragit till förändrat beteende

Stickprov, KMA-möten och förändringsresor – tre olika organisationer med samma mål i sikte: Att de offentliga affärerna ska fungera för samtliga parter.

Föreläsare:
Jeanette Jacobsson, Upphandlingschef Lunds kommun
Nikolaos Dimitriadis, Avtalscontroller Solna stad
Alex Lantz, Avtalscontroller Solna stad
Alf Hemlin, Avtalscontroller Uppsala kommun
Kristina Westling, Avtalscontroller Uppsala kommun

12:00 - 13:00
Lunch

13:00 - 13:35
A: Det juridiska landskapet för offentlig upphandling – Känner du till sektorsfilerna?

Helene Molander, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten, ger sin bild av lagstiftning som påverkar inköpsområdet.

13:00 - 13:35
B: Arbetslivskriminaliteten ett hot mot hela samhället

- Offentlig upphandling en möjliggörare och en kraft för sund konkurrens.

Vi står inför en utmaning som inte bara påverkar enskilda verksamheter utan hela samhället. Arbetslivskriminaliteten har smugit sig in i såväl det privata näringslivet som i offentlig sektor och utgör idag ett verkligt hot mot våra gemensamma värderingar och den svenska samhällsstrukturen. Byggbranschen pekas ut som en av de mest drabbade branscherna med stora möjligheter för oseriösa företag att utnyttja branschens komplexitet för att på olika otillåtna sätt skapa konkurrensfördelar. Förutom att snedvrida konkurrensen drabbas även enskilda arbetstagare som inte får de arbetsvillkor som de har rätt till.


Varför har det blivit så här och hur kan offentlig upphandling använda upphandlingskraften för att stoppa arbetslivskriminaliteten? Håkan Isfalk, marknadschef ger Skanskas syn på detta och konkreta förslag.

13:00 - 13:35
C: Upphandling som främjar omställningen till cirkulär ekonomi och fossilfritt samhälle

Hur kan offentliga inköp bidra till cirkulär ekonomi, fossilfrihet och ett mer hållbart och robust samhälle? Omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle är nödvändig, inte bara för klimatet utan också för ekonomin och försörjningstryggheten. Inköp är nyckeln för att ändra offentlig sektors konsumtionsmönster – vad som köps och hur det köps är effektiva verktyg för att genomdriva politiska mål och leverera på omställningen.

Föreläsare: Margareta Bergh, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten

13:35 - 13:45
Förflyttning

13:45 - 14:20
A: Är vi i det offentliga dåliga på att göra affärer? …och i så fall, är det LOUs fel? Hur kan vi bli bättre?

Är det LOU´s fel? Erik berättar om sina tankar kring detta ämne.

Föreläsare: Erik Odsell, upphandlingsjurist Lunds kommun

13:45 - 14:20
B: Säkerhetsskyddad upphandling – allt viktigare i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge.

Det osäkra säkerhetspolitiska läget i Europa gör det allt tydligare att många av våra samhällsfunktioner behöver skyddas. Säkerhetsskyddsanalyser måste genomföras och när man anskaffar säkerhetskänsliga varor och tjänster ska både LOU och Säkerhetsskyddslagen följas. Vi går igenom vad säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddad upphandling innebär och ger praktiska tips. 

Föreläsare: Anders Asplund, Counsel, Advokatfirman Per Karlsson & Co

13:45 - 14:20
C: Belok- gemensam kravställning driver på utveckling och innovation

Energimyndigheten har ett centralt uppdrag i att främja utveckling av energi- och resurseffektiva lösningar. Det görs på ett framgångsrikt sätt genom beställare från det offentliga och privata gemensamt ställer krav som påskyndar innovativa tekniker och tjänster. Medlemmarna i Belok representerar cirka en tredjedel av Sveriges lokalfastighetsarea och är därför en stark kraft i omställningen mot ett hållbart energisystem.

Föreläsare:
Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok.

14:20 - 14:30
Förflyttning

14:30 - 15:05
A: Två år med förenklat regelverk under tröskelvärdena – några viktiga lärdomar

För två år sedan infördes hela nya regler för upphandlingar under tröskelvärdet. Catharia Piper och Gustaf Strand från Advokatbyrån Moll Wendén går igenom vad vi har lärt oss och ger oss konkreta tips på hur regelverket kan användas. 

Föreläsare:
Catharina Piper, Advokat och Partner Moll Wendén
Gustaf Strand, Biträdande jurist Moll Wendén

14:30 - 15:05
B: Så arbetar Sveriges största inköpare av vård med att motverka välfärdsbrott

Region Stockholm är Sveriges största inköpare av vård och de var först bland Sveriges regioner att inrätta en särskild funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott. Funktionen arbetar för att säkerställa god kvalitet i vård och tandvård genom att förhindra oseriösa aktörer i vård och tandvård. Lyssna till medarbetare som berättar om såväl arbetssätt i samverkan med andra organisationer i samhället samt vilka resultat som hittills har åstadkommits.

Föreläsare:
Johanna Mattson, samordnare mot välfärdsbrott, Region Stockholm

Kristoffer Martinsson, jurist, Region Stockholm

14:30 - 15:05
C: Att bygga ett nytt akutsjukhus - spännande entreprenadprojekt i Västerås

Lyssna till hur Region Västmanland med att skapa ett nytt akutsjukhus. Från bakgrund, storlek, entreprenadform till hur ett programarbete i denna dimension påverkar befintliga arbetssätt och verksamheter samt framförallt hur det påverkar inköpsorganisationen.

Föreläsare: Erik Hägerdal, projektchef, Region Västmanland samt Johan Lundin, strategisk inköpare, Region Sörmland Västmanland. 

15:05 - 15:40
Fika och besök hos utställare

15:40 - 16:20
Cybersäkerhet - hur säkrar vi Sverige tillsammans?
En av de viktigaste delarna i delarna i trygga våra digitala infrastruktur är att upphandla säkra och trygga tjänster och system. Men vilka är det som försöker ta sig in i våra system och vad kan man göra som inköpare för att minska risken?
Föreläsare: Åsa Schwarz, cybersäkerhetsexpert och författare.
16:20 - 17:05
Mats Alvesson - om funktionell dumhet

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare och professor vid Lunds universitet. Han är en av Sveriges mest internationellt citerade samhällsvetare och har skrivit ett 30-tal böcker. 2012 myntade han det numera bevingade begreppet “funktionell dumhet” som syftar på benägenheten att endast tänka inom en (alltför) smal tankerymd. Han utmanar och uppmuntrar oss till att tänka utanför boxen och inte falla in i dumentens invanda mönster.

17:05
Avslutning och sammanfattning

18:30
Bussar till middag

Bankett, middag och prisutdelning Årets inköpare

08:30 - 09:05
A: Trender och aktuell forskning inom offentligt inköp

Sven-Anders Stegare, doktorand och inköpsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Katarina Arbin, forskare och lärare vid Gävle Högskola, Industriell Ekonomi. Sven-Anders kommer att berätta om trender och aktuella forskningsprojekt inom offentligt inköp. Katarina kommer att berätta mer om ett projekt som har genomförts tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm om AI och offentligt inköp. 

08:30 - 09:05
B: Nu lanseras de nya villkoren för hållbara leveranskedjor

Efter närmare två år och en omfattande konsultationsrunda lanseras nu de nya villkoren för hållbara leveranskedjor, framtagna i nära samarbete mellan Regionernas kansli för hållbar upphandling, Adda Inköpscentral och Upphandlingsmyndigheten. Villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande. Samtidigt lanseras ett webbaserat stöd som ska underlätta för upphandlande organisationer och leverantörer att motverka riskerna i leveranskedjorna. 

Föreläsare: Pauline Göthberg, enhetschef. Regionernas Nationella kansli för hållbarhet.

08:30 - 09:05
C: Kriminalvårdens kapacitetsökning

Föreläsare: Ola Jönsson, Inköpschef Kriminalvården 

09:05 - 09:15
Förflyttning

09:15 - 09:50
A: Sjöfart och globala försörjningskedjor – hur mycket grus klarar maskineriet?

Sedan 2008 är Johan Woxenius professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han blev civilingenjör i Industriell ekonomi på Chalmers 1991, disputerade 1998 och utnämndes till docent 2006. I sin forskning sätter Johan in sjöfarten i ett logistiskt sammanhang med fokus på gods i enhetslaster såsom container och semi-trailer i intermodala transportkedjor. Aspekter såsom hållbarhet, branschstruktur, produktionssystem, nätverksdesign och informationssystem behandlas och han engagerar sig alltmer i forskning om urbana godstransporter. Johan ger en kurs inom shipping i mastersprogrammet Logistics and Transport Management, bidrar med föreläsningar i andra kurser och handleder uppsatser.

09:15 - 09:50
B: Hur upphandlar vi byggentreprenader med rätt kvalitet till Skånes sjukhus?

Byggentreprenader innebär särskilda utmaningar i upphandling och avtalsförvaltning. Sjukhuslokaler är lika installationstäta som exempelvis kärnkraftverk och dessutom utförs byggarbetet mitt bland patienter och personal.  

Hur upphandlar vi entreprenader med rätt kvalitet i en tid där omvärlden skakar, konjunkturen dalar och politiska vindar kan blåsa hårt? Hur hanterar vi utmaningarna under upphandling och avtalstid? 

Följ med på Regionfastigheters berättelse och få en inblick i vår verklighet!

Föreläsare:
Dennis Rosenqvist, upphandlare Regionfastigheter
Tomasine Beckman Edén,  enhetschef för Regionfastigheters upphandlingsenhet
Charlotte Wåhlin Lehmann, upphandlare Regionfastigheter

09:15 - 09:50
C: Affärer tvärs över Öresund – några rättsliga likheter och skillnader

Patrik Lindskoug har ett stort engagemang avseende Öresund och relationer mellan Sverige och Danmark.  Han kommer här tipsa om likheter och skillnader som man behöver ha i åtanke när vi gör affärer med Danmark.

Föreläsare: Patrik Lindskoug, vicedekan vid juridiska fakulteten vid Lunds Universitet och docent i civilrätt

09:50 - 10:20
Fika och besök hos utställare

10:20 - 10:25
Moderator hälsar välkommen till dag 3

10:25 - 10:45
Styrelsen informerar

10:45 - 11:15
Scania driver skiftet mot hållbara transportlösningar, vad betyder det för inköp?

Daniel Strand, inköpschef på Scania berättar om på inköp på Scania och inköps bidrag i resan mot hållbara transportlösningar.

11:15 - 12:00
Offentlig upphandlings problem och möjligheter

Tom Madell är docent på Handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har varit verksam som forskare och hovrättsråd. Han har följt offentlig upphandling i drygt 30 år. Här får du lyssna på både de problem som han har identifierat samt de möjligheter som kan skapa mervärde.

12:00 - 12:30
Tack för i år, sammanfattning, presentation av nästa års konferensort

12:30
Lunch och hemfärd

Talare

Mer info kommer

Johanna Samuelson

Johanna Samuelson

Moderator

Erik Slottner

Erik Slottner

Civilminister

Civilministern
- Tisdag 16 april, kl 13:20 - 13:40 

Jeanette Larsson

Jeanette Larsson

Visselblåsare i blåsväder
- Tisdag 16 april, kl 13:40 - 14:20 

Sara Persson

Sara Persson

Upphandling- ett viktigt verktyg för att bekämpa organiserad och ekonomisk brottslighet
- Tisdag 16 april, kl 14:30 - 15:10

Erik Olsson & Kristian Pedersen Erik Olsson & Kristian Pedersen

Erik Olsson & Kristian Pedersen

Advokater och Partners, Advokatfirman Kahn Pedersen

Rättsfallsåret med Kahn Pedersen
- Tisdag 16 april, kl 15:50 - 16:40 

Sofia Hedén

Sofia Hedén

Kommunalråd med ansvar för miljö och service

Den lokala gruppens punkt
- Tisdag 16 april, kl 16:40 - 17:00 

Henrik Widegren

Henrik Widegren

Henrik Widegren - Skratt - Inget man skojar bort!
- Tisdag 16 april, kl 17:05 - 17:45

Lisa Olsson

Lisa Olsson

Innovationsdirektör Helsingborgs stad

Hur skapar vi innovativa organisationer som gör skillnad? 
- Onsdag 17 april, kl 10:10 - 10:40 

Anders Karlin & David Braic Anders Karlin & David Braic

Anders Karlin & David Braic

Chef Upphandlingscenter Dalarna & Upphandlingschef Upphandling Västra Skaraborg

Samverkan mellan upphandlade myndigheter.
- Onsdag 17 april, kl 10:40 - 11:15

Anders Östervald & Ann Engberg Anders Östervald & Ann Engberg

Anders Östervald & Ann Engberg

Upphandlare Arvidsjaurs kommun

Samverkan mellan upphandlade myndigheter.
- Onsdag 17 april, kl 10:40 - 11:15

Jeanette Jacobsson, Nikolaos Dimitriadis & Alex Lantz Jeanette Jacobsson, Nikolaos Dimitriadis & Alex Lantz

Jeanette Jacobsson, Nikolaos Dimitriadis & Alex Lantz

Upphandlingschef Lunds kommun & Avtalscontrollers Solna stad

Avtalsuppföljning - goda exempel där avtalsuppföljning bidragit till förändrat beteende. 
- Onsdag 17 april, kl 11:20 - 11:55 

Alf Hemlin & Kristina Westling Alf Hemlin & Kristina Westling

Alf Hemlin & Kristina Westling

Avtalscontrollers Uppsala kommun

Avtalsuppföljning - goda exempel där avtalsuppföljning bidragit till förändrat beteende. 
- Onsdag 17 april, kl 11:20 - 11:55 

Helene Molander

Helene Molander

Chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten

A: Det juridiska landskapet för offentlig upphandling  – Känner du till sektorsfilerna?

- Onsdag 17 april, kl 13:00 - 13:35

Håkan Isfalk

Håkan Isfalk

Marknadschef på Skanska

B: Arbetslivskriminaliteten ett hot mot hela samhället.
- Onsdag 17 april, kl 13:00 - 13:35

Margareta Bergh

Margareta Bergh

Hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten

C: Upphandling som främjar omställningen till cirkulär ekonomi och fossilfritt samhälle.
- Onsdag 17 april, kl 13:00 - 13:35

Erik Odsell

Erik Odsell

Upphandlingsjurist, Lunds kommun

A: Är vi i det offentliga dåliga på att göra affärer? …och i så fall, är det LOUs fel? Hur kan vi bli bättre?
- Onsdag 17 april, kl 13:45-14:20

Anders Asplund

Anders Asplund

Counsel, Advokatfirman Per Karlsson & Co

B: Säkerhetsskyddad upphandling – allt viktigare i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge.
- Onsdag 17 april, kl 13:45 - 14:20

Per-Erik Nilsson

Per-Erik Nilsson

Koordinator för Belok

C: Belok- gemensam kravställning driver på utveckling och innovation.
- Onsdag 17 april, kl 13:45 - 14:20

Catharina Piper & Gustaf Strand Catharina Piper & Gustaf Strand

Catharina Piper & Gustaf Strand

Advokat och Partner Moll Wendén & Biträdande jurist Moll Wendén

A: Två år med förenklat regelverk under tröskelvärdena – några viktiga lärdomar.
- Onsdag 17 april, kl 14:30 - 15:05

Johanna Mattson & Kristoffer Martinsson Johanna Mattson & Kristoffer Martinsson

Johanna Mattson & Kristoffer Martinsson

Samordnare mot välfärdsbrott & jurist, Region Stockholm

B: Så arbetar Sveriges största inköpare av vård med att motverka välfärdsbrott.
- Onsdag 17 april, kl 14:30 - 15:05

Erik Hägerdal & Johan Lundin Erik Hägerdal & Johan Lundin

Erik Hägerdal & Johan Lundin

Programchef, Region Västmanland & strategisk inköpare, Region Sörmland Västmanland.

C: Att bygga ett nytt akutsjukhus - spännande entreprenadprojekt i Västerås.
- Onsdag 17 april, kl 14:30 - 15:05 

Åsa Schwarz

Åsa Schwarz

Cybersäkerhetsexpert och författare

Cybersäkerhet - hur säkrar vi Sverige tillsammans?
- Onsdag 17 april, kl 15:40 - 16:20

Mats Alvesson

Mats Alvesson

Organisations- och ledningsforskare och professor vid Lunds universitet

Mats Alvesson - om funktionell dumhet.
- Onsdag 17 april, kl 16:20 - 17:05

Katarina Arbin & Sven-Anders Stegare Katarina Arbin & Sven-Anders Stegare

Katarina Arbin & Sven-Anders Stegare

Forskare och lärare vid Gävle Högskola, Industriell Ekonomi & Doktorand och inköpsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm

A: Trender och aktuell forskning inom offentligt inköp.
- Torsdag 18 april, kl 08:30 - 09:05

Pauline Göthberg

Pauline Göthberg

Enhetschef, Regionernas Nationella kansli för hållbarhet

B: Nu lanseras de nya villkoren för hållbara leveranskedjor.
- Torsdag 18 april, kl 08:30 - 09:05.

Ola Jönsson

Ola Jönsson

Inköpschef Kriminalvården

C: Kriminalvårdens kapacitetsökning.
- Torsdag 18 april, kl 08:30 - 09:05

Johan Woxenius

Johan Woxenius

Professor vid Göteborgs universitet

A: Sjöfart och globala försörjningskedjor – hur mycket grus klarar maskineriet.
- Torsdag 17 april, kl 09:15 - 09:50

Tomasine Beckman Edén, Dennis Rosenqvist & Charlotte Wåhlin Lehmann Tomasine Beckman Edén, Dennis Rosenqvist & Charlotte Wåhlin Lehmann

Tomasine Beckman Edén, Dennis Rosenqvist & Charlotte Wåhlin Lehmann

Enhetschef för Regionfastigheters upphandlingsenhet, Upphandlare Regionfastigheter

B: Hur upphandlar vi byggentreprenader med rätt kvalitet till Skånes sjukhus?
- Torsdag 18 april, kl 09:15 - 09:50 

Patrik Lindskog

Patrik Lindskog

Vicedekan vid juridiska fakulteten vid Lunds Universitet och docent i civilrätt

C: Affärer tvärs över Öresund – några rättsliga likheter och skillnader.
- Torsdag 18 april, kl 09:15 - 09:50

 Daniel Strand

Daniel Strand

Inköpschef på Scania

Scania driver skiftet mot hållbara transportlösningar, vad betyder det för inköp?
- Torsdag 18 april, kl 10:45 - 11:15 

Tom Madell

Tom Madell

Docent på Handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Offentlig upphandlings problem och möjligheter.
- Torsdag 18 april, kl 11:15 - 12:00

Pris/Anmälan

Som medlem anmäler du dig via min sida.

Vänligen notera att förbokade hotellrummen är slut och går inte att boka genom din anmälan.

Medlem

4800 kr + moms

Bokas via Min Sida.
Inte medlem? Läs mer och ansök om medlemskap HÄR.

Medlem (digitalt)

2500 kr + moms

Bokas via Min Sida.
Inte medlem? Läs mer och ansök om medlemskap HÄR.

Vi kommer att streama stora salens alla programpunkter på webben under hela konferensen för er som önskar följa konferensen digitalt.

Ej medlem

7600 kr + moms

Boka HÄR.

Ej medlem (digitalt)

4000 kr + moms

Boka HÄR.

Vi kommer att streama stora salens alla programpunkter på webben under hela konferensen för er som önskar följa konferensen digitalt.

Student

1000 kr + moms

Boka HÄR.

Student (digitalt)

500 kr + moms

Boka HÄR.

Vi kommer att streama stora salens alla programpunkter på webben under hela konferensen för er som önskar följa konferensen digitalt.

Sista anmälningsdag 2 april för fysiskt deltagande och 11 april för digitalt deltagande

Bokning av hotell genom anmälan är tyvärr inte längre möjligt då förbokade platser nu är fullbokat.

För frågor angående anmälningsförfarandet, kontakta NEX grupp & konferens per telefon 0920-75330 eller e-post soi@nex.se.

För frågor angående medlemskap kontaktar du SOI på soi@soi.se eller 08-21 61 40

Digitalt deltagande:
Observera att du som deltar digitalt INTE kommer att ha möjlighet att välja parallellspår. Det spår som får flest anmälda kommer att sändas från plenumsalen digitalt.
Ingen inspelning sparas så vi kan tyvärr inte erbjuda er att titta i efterhand på konferensen. Sändningen är live.

Utställare

Som vanligt kommer ett stort antal utställare att finnas på plats. Utställningen är ett utmärkt tillfälle att prata med leverantörer och andra utställare under avslappnade former.

Utställarplatserna är fullbokade.

Kontakt:
NEX grupp & konferens, e-mail: soi@nex.se  telefon: 0920-753 30

 

SOCAB                    socab.se

IKEA                       www.ikea.com

Inyett                     www.inyett.se

MatHem                  www.mathem.se

Advokatfirman Kahn Pedersen      www.kahnpedersen.se

Xpendio                  www.expendio.se

Husbyggnadsvaror HBV Förening     hbv.se

KeyMan                  www.keyman.se/sv

Kammarkollegiet     www.kammarkollegiet.se

Martin & Servera      www.martinservera.se

Visma Proceedo AB  proceedo.com

b3 upphandling       www.b3.se

EFFSO                    www.effso.se

Ecenea                   ecenea.se

Adda inköpscentral  www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/

Språkservice           www.sprakservice.se

Upphandlingsmyndigheten    www.upphandlingsmyndigheten.se

Kinnarps                 www.kinnarps.com

 JP Infonet AB         www.jpinfonet.se

Ework Group            www.eworkgroup.com

Qvalia AB                www.qvalia.com

ID06 AB                  www.id06.se

Amili by Visma Financial Solutions      www.amili.se

Mercell Commerce AB      info.mercell.com

Colligio AB               www.colligio.se

Simplyfire AB           simplyfireab.se

Miljömärkning Sverige AB SVANEN     www.svanen.se

Foxway                    www.foxway.com

AJ Produkter AB        www.ajprodukter.se

Prokur Sverige AB     prokur.se

bubobubo A/S          www.bubobubo.dk

Hexanova Events      www.hexanova.se

Årets inköpare 2023

Emelie Stålberg har genom sin professionalism, förmåga att hantera både helhet och detaljer och framför allt genom sitt förhållningssätt till yrkesrollen skapat starka positiva känslor kring inköpsfrågor i sin organisation. Entusiasm, noggrannhet, professionalism och trygghet är ord som återkommer i beskrivningen av Emelie, och allt sammantaget har hon visat hur offentligt inköp kan hanteras på ett sätt som skapar engagemang och tilltro i en organisation.

Emelie har visat att offentligt inköp kan bedrivas i skön harmoni med sin organisations uppdrag tillsammans med kollegor med andra specialiteter, och hon är därmed en förebild för Sveriges Offentliga Inköpare och en välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets inköpare 2023.

Middag

Bankett, middag och prisutdelning Årets inköpare

 

Mer information kommer

Hitta hit

Mer info kommer